Bättre gästupplevelser, lönsamhet och ett hållbart samhälle – kursdag 1 av 2

En dag som kretsade kring projektet ”Hållbar besöksnäring” och hur verksamheter kan växa (och växa rätt) med hjälp av detta system.  Jonas Oldmark (Det naturliga steget) och Jan Peter Bergkvist (SleepWell) var föreläsare. Ett femtiotal deltagare från olika verksamheter och även från andra regioner än Västmanland och Sörmland var samlade och dagen kom att innehålla allt från tomater till termodynamik.

Efter att deltagarna fått bekanta sig lite med varandra genom presentationer vid de olika gruppsittningarna, berättade Jonas om ”Det naturliga steget”. Han förklarade också principerna kring ”Backcasting” (”Backcasting starts with defining a desirable future and then works backwards to identify policies and programs that will connect the future to the present.” Källa: Wikipedia). För att tydliggöra begreppet ytterligare drogs paralleller till det strategiska spelet Schack.

Från tomater till bergsgorillor
Dagen kantades också av diskussioner kring ställda frågor; däribland en fråga om tomater. Vad är bäst ur ett hållbarhetsperspektiv; närodlat och ”oekologiskt” eller ekologiska tomater importerade Spanien? Deltagarna lät sig inte nöja med bara dessa fakta, utan diskussionen rörde allt från ”att inte köpa några tomater alls” till synpunkter kring ”att det är lättare att påverka de odlare som finns i närområdet att tänka ekologiskt”.

Din bästa besöksupplevelse? – en annan fråga som gav många varierande svar. Dragspelsmusik som uppskattades av korna ute i hagen, sång i ekosalen 155 m under mark i Sala Silvergruva och en närgången bergsgorilla i Kongo… Uttryck som dök upp kring detta ämne var ”det oförväntade, det äkta, dramaturgi och att som gäst känna trygghet”.

Hållbarhetsprinciper och termodynamik
Dagen fortsatte med mer ingående fakta kring bl.a. hållbarhetsprinciperna och termodynamik. Kortfattat kan man säga att ”ingenting försvinner och att allting sprids”. Gruppen fick också lära sig begrepp och fakta kring hur vi förstör systemet och hur kan vi motverka detta genom att ta hänsyn till de fyra systemvillkoren.

Hållbar besöksnäring och världsklass
Därefter följde diskussioner kring själva kärnan för denna dag; ”Hållbar besöksnäring” och vad som är världsklass. Målbild, åtaganden och effektmål var några av rubrikerna. På detta följde arbete kring olika aspektgrupper, däribland ”Tillgänglighet” och ”Gästvänlighet”. När det kom till ”Gästvänlighet” var det bl a närvaro (både i det fysiska mötet och i telefon), uppdatering av hemsidor och transporter, som kändes viktiga. Att tillhandahålla anpassad information, förutse problem och åtgärda – det var saker som kom upp under ”Tillgänglighet”.

”Mat & dryck” var den aspektgrupp som deltagarna fick arbeta med lite grundligare under den sista delen av dagen.  Att använda lokala råvaror och att kommunicera till kund vad som är lokalt, att både den enkla som den avancerade maten kan hålla världsklass, kundanpassade matportioner (minskar matsvinnet och ger en nöjdare kund), tipsa kunder om närliggande restauranger om det inte finns på anläggningen – åsikter som får sammanfatta den aspekten.

Dagen avslutades med en hemläxa för deltagarna som ska göras till nästa kurstillfälle; nämligen hur deltagarna vill att gästvänlighet i världsklass ska se ut på deras egna verksamheter.

Nästa kurstillfälle är den 9 oktober.

Vi tackar VKL för referatet 🙂

Dela den här nyheten med dina vänner
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin