På frågan om Regionförbundet Sörmland, som är ytterst ansvarig för besöksnäringen i länet, får nytta för pengarna är det otvetydiga svaret att insatta medel bidrar till besöksnäringens positiva utveckling.

Och det tydliga budskapet från intervjuerna, som utvärderingen grundar sig på, är att fortsätta satsningen samt att hålla i och hålla ut.