storaturismpriset

Destinationsutveckling i fokus – inbjudan till konferens

Med konferensen vill Tillväxtverket lyfta viktiga framgångsfaktorer för destinationsutveckling och dela aktuella erfarenheter från projektet Hållbar destinationsutveckling som omfattar de fem destinationerna Bohuslän, Kiruna, Stockholms skärgård, Vimmerby och Åre.

Under konferensen delas Stora Turismpriset 2014 ut av Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism. I pauserna ges tillfälle att samtala med de fem destinationerna i projektet Hållbar destinationsutveckling samt träffa de nominerade till Stora Turismpriset.

Konferensen vänder sig till myndigheter (nationella, regionala, lokala), organisationer, företag, forskare och experter med intresse och ansvar för turism- och besöksnäringsfrågor.

Arrangör: Tillväxtverket
Datum: Torsdagen den 16 oktober 2014
Plats: Mälarsalen, Münchenbryggeriet i Stockholm

Exempel ur innehållet: 
* Vilka strategier och åtgärder fungerar för att skapa attraktiva platser för besökare? Forskningsinstitutet Telemarksforsking berättar om modeller och program för att utveckla platsers attraktivitet.

* De internationella besökarnas förväntningar på Sverige. Vad krävs och hur ska vi agera för att möta omvärldens behov och krav? Internationell hållbarhets- och produktutvecklingskonsult beskriver sina erfarenheter av att utveckla besöksupplevelser i Sverige i dialog med representant för Visit Sweden.

​* Projektet Hållbar destinationsutveckling- före, under, efter. Hur möter destinationerna världen med fokus på hållbarhet och internationella besökare? Workshop inför publik med representanter för Bohuslän, Kiruna, Stockholms skärgård, Vimmerby och Åre.

* Destinationsteori möter praktik. Om komplexiteten i att utveckla destinationer. Vad säger forskarna? Vilka utmaningar möter destinationskonsulterna? Diskussion och reflektion med forskare och destinationsutvecklare.

* Andra aktörers ansvar och betydelse? Hur kan handel, fastighetsägare, hotell och restauranger medverka i destinationernas och kommunernas utvecklingsarbete?

* Workshop om hållbar destinationsutveckling. Vilka aktörer måste samverka för att utveckla en destination på ett hållbart och långsiktigt sätt?

* Workshop om hållbar produktutveckling. Hur kan destinationer utveckla besöksanledningar som kunderna efterfrågar och vill betala för?

Läs hela programmet och anmäl dig senast den 30 september.

Dela den här nyheten med dina vänner
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin