Hotell

Det visar den preliminära statistiken för den officiella gästnattsutvecklingen på kommersiella anläggningar i Sörmland under januari-december 2018. Den slutliga statistiken för 2018 rapporteras först i juni.

Med gästnätter avses gästnätter på hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter. Statistiken tas fram månadsvis av SCB på uppdrag av Tillväxtverket. Den är utan övernattningar som ligger utanför statistiken som till exempel Airbnb och liknande plattformar samt övernattningar från de som besöker och bor hos släkt och vänner.

HotellHotell

Sammanfattningvis för Sörmland 2018 i jämförelse med 2017:

  • Antalet gästnätter i regionen var 2018 totalt 1 158 402 st, vilket var en ökning totalt med ca 70 000 st gästnätter (+6,2%) jämfört med 2017.
  • De utländska gästnätterna i Sörmland ökade med ca 10 000 st (+5,1 %) medan de svenska gästnätterna ökade med ca 60 000 st (6,4 %).

Utvecklingen i Sverige gällande gästnätter var 2018 i jämförelse med 2017:

  • +3% i totalt antal gästnätter.
  • +1% i antal svenska gästnätter
  • +7% i antal utländska gästnätter

För mer information:
https://tillvaxtverket.se/statistik/vara-undersokningar/resultat-fran-turismundersokningar/2019-02-07-gastnatter-2018.html

Genomgående i rapporten används följande förkortningar för de olika boendeformerna: H=Hotell, S=Stugby, V=Vandrarhem, C=Camping, SoL=Kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter. Dessa kombineras också, t.ex. innebär HSVCSoL summan av de ingående boendeformerna. För mer information se SCB:s kvalitetsdeklaration för inkvarteringsstatistiken.

STUA utvecklar besöksnäringen reserverar sig för eventuella felskrivningar i text och diagram. Ange alltid källa när information från denna rapport återges. Källa: SCB/Tillväxtverket bearbetat av STUA utvecklar besöksnäringen.

Dela den här nyheten med dina vänner