Outdoor

Ett land att besöka – En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring

Utredare Britt Bohlin har lämnat över den ca 400 sidor långa rapporten ”Ett land att besöka – En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring” till närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Syftet med utredningen har varit att bl a identifiera tillväxthinder för näringen och lägga fram förslag på insatser som ska stärka besöksnäringen som export- och jobbmotor i landet.

Utredningen föreslår att regeringen föreslår att riksdagen fattar beslut om ett nytt övergripande politiskt mål för hållbar turism och växande besöksnäring: att öka besöksnäringens och turismens bidrag till hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling i hela landet.

HotellRestaurang

Vidare föreslår utredningen att regeringen utvecklar, antar och genomför en nationell strategi för hållbar turism och växande besöksnäring – en plattform för hur politiken ska utformas och genomföras fram till 2030 – och att utveckling av denna strategi sker i samverkan med besöksnäringen, statliga myndigheter, regioner, kommuner och civilsamhället.

Utredningen föreslår att den nationella strategin delas upp i ett antal strategiska insatsområden och att det övergripande målet för hållbar turism och växande besöksnäring bryts ner på mätbara delmål inom dessa strategiska områden.

De strategiska insatsområden som utredningen föreslår är; Digitalisering, Kompetensförsörjning, Utveckling innovation och forskning, Tillgänglighet, Naturturism, Kulturturism, Måltidsturism, Evenemang och stora möten och Företagens villkor.
Du hittar hela utredningen här
.

 

Dela den här nyheten med dina vänner