plan

Kapaciteten på Stockholm Skavsta flygplats ska höjas, bland annat för att kunna avlasta Arlanda med landningar i dåligt väder. Förberedelser ska också göras inför anslutningen till Ostlänken. Totalt 50 miljoner kronor investeras, varav 25 miljoner kommer från EU:s fond för ett sammanlänkat Europa.

Det är ökningen av antalet utrikesflyg de kommande tjugo åren och planeringen av Ostlänken, som medför behov av högre kapacitet på flygplatsen. Trängseln i luftrummet ovanför Stockholm är stor, särskild under morgontimmar och kvällar. Det behövs ett samordnat trafiksystem mellan regionens flygplatser och ökad stabilitet i flyginfrastukturen.

Satsningen (projekt Skavsta 2,0) i korthet:
•     Uppgradering av landningssystem för landningar i dåligt väder
•     Analyser av framtida infrastruktursatsningar – hur flygplatsen kan utvecklas till en nod för flyg, tåg och vägtransporter
•     Analyser av systemval inför egen station på Ostlänken

Investeringarna ger förutsättningar för ett bättre samordnat trafiksystem mellan regionens flygplatser och bidrar till mer tillförlitliga flygtransporter i Stockholmsregionen.
Bakom projektet som fått EU-stöd står Stockholm Skavsta flygplats AB och Nyköpings kommun.

Möjlighet att avlasta Arlanda med landningar vid dåligt väder
Uppgraderingen av landningssystemet görs till en nivå där flygplan kan landa på Stockholm Skavsta i alla typer av dåligt väder.
Idag är Arlanda den enda flygplats i regionen som har den nödvändiga tekniken. Flygplan som inte kan landa där dirigeras om till Landvetter, Helsingfors flygplats eller Gardemoen i Oslo.
Det nya landningssystemet på Stockholm Skavsta planeras att vara i drift 2019. Det kommer att bidra till att göra flygresor till Stockholmsregionen säkrare, mer kostnadseffektiva och mer tillförlitliga, både för flygbolag och passagerare.

Flygplatsen fortsätter att växa till en internationell förbindelsenod
Företag i Stockholmsregionen kan se fram emot nya möjligheter till tillväxt. Planerna för Stockholm Skavsta de närmaste femton åren inkluderar bland annat en järnvägsstation på Ostlänken, utbyggnad av flygplatsytor och terminaler samt utveckling av marken kring flygplatsen. Det är förbättringar som, tillsammans med systeminvesteringarna, skapar goda förutsättningar för att flygplatsen blir en effektiv förbindelsenod för internationella transporter via flyg, tåg och vägtrafik.

Fakta
Cirka två miljoner resenärer passerar årligen Stockholm Skavsta flygplats. Med drygt 40 direktlinjer till Europa är Stockholm Skavsta Sveriges tredje största flygplats sett till antalet utrikesresenärer. Flygplatsen har tillstånd för ytterligare fyra miljoner passagerare per år (motsvarar kapaciteten på Landvetter). Stockholm Skavsta ligger vid E4:an 10 mil söder om Stockholm, i Nyköpings kommun. 

Källa: Stockholm Skavsta Flygplats

Dela den här nyheten med dina vänner