Film med fokus på samarbete för tillväxt

Uppsnappat vid konferensen den 13 november – Mellansverige i EU –Resultat och framtid, arrangerad av Tillväxtverket!

Under konferensen fanns det ett antal olika föreläsniningar som man kunde välja bland. Ett utav mina val var FILM – med fokus på samarbete för tillväxt.

I allt fler regioner arbetar man strategiskt för att attrahera film-och TV produktioner. Anledningen är film och TV skapar lokal och regional tillväxt på flera sätt.

Det innebär arbetstillfällen och omsättning där filmen spelas in och under efterarbetet. Den är även ett kraftfullt verktyg för markandsföring – en kommun, stad kan nå ut till en nationell och internationell publik som inte är möjligt med traditionell markandsföring. Det stimulerar besöksnäringen, vilket genererar arbete, vilket i sin tur kan ge upphov till nya produkter och tjänster som efterfrågas tack vare ett ökat intresse och fler besökare

Milleniumeffekten (de svenska filmerna)pratar man gärna om. Exponering av en plats i en film har ett marknadsföringsvärde (exponeringsvärde) för platsen. Värdet av exponeringen av regionerna Stockholm-Mälardalen i de svenska Milleniumfilmerna uppskattas till 960 miljoner kronor.

Det amerikanska filmteamet spenderade ca 300 miljoner kr under den tid de spelade in i Sverige!

Läs även mer om Inga Lindström effekterna! 

Och kika på några filmer:

 

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=BzD-74pG9_k&feature=relmfu]

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=xq0ltYq4Oe8&feature=relmfu]

 

Stua har jobbat med Elisabeth Daude flera gånger, senast vid “Share Sweden”.

/Mickan

Dela den här nyheten med dina vänner
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin