Fler turistföretag startas i Sverige

Under 2011 startades 1300 nya turistföretag i Sverige, långt fler än inom andra branscher. Allra flest företagare i förhållande till invånare startades i Jämtlands län, det visar TRIP:s index.

Flest nya företag inom turistsektorn startades i Stockholms län under 2011, hela 310 stycken registrerades. Men när antalet nya turistföretag delas med antal invånare är det alltså Jämtland som toppar och även om TRIP:s statistik inte anger kommuner så är det Åre som står för det allra mesta turistföretagandet inom Jämtlands län. Med totalt 41 nystartade turistföretag toppar alltså Jämtland medan Gävleborgs län ligger i botten – där startades endast 21 nya turistföretag trots en dubbelt så stor befolkning.

Det är första gången RTS (Rese- och Turistnäringen i Sverige) presenterar siffror om nyföretagandet i turistnäringen. Det är nästan 50 procent högre nyföretagande inom turism än riksgenomsnittet. Det som också är intressant är att vartannat nytt turistföretag bildas utanför storstäderna, vilket visar kraften i turismen som en regional tillväxtmotor, menar RTS.

Flest turistföretag bildades inom kategorin fritids- och nöjesverksamhet under 2011 med 338 nya bolag som främst utgörs av småföretagare. Mäss- och kongressföretag har ökat mest procentuellt sett med 13 procent och 133 nya företag, jämfört med 2010. Under den senaste tioårsperioden har antalet mäss- och kongressföretag mer än fördubblats.

Den optimistiska synen på framtiden hos svenska turistföretagare vad gäller ekonomisk utveckling är fortsatt hög, men har dämpats något jämfört med fjolårets undersökning. Över 60 procent av landets turistföretagare ser positivt på den ekonomiska utvecklingen, jämfört med fjolårets 80 procent. Optimismen är störst hos turistföretagare i Norrland med Jämtland i topp, och lägst i södra Sverige.

Undersökningen visar även att närmare 20 procent av turistföretagarna planerar att nyanställa, jämfört med 25 procent i fjolårets undersökning. Den sektor som framförallt ser ljust på framtiden vad gäller nyanställning är hotell och restaurang där hela 25 procent anger att de planerar att öka antalet heltidsanställda. Verksamheter med inriktning mot kultur är mest tveksamma till nyanställningar inom de närmaste tolv månaderna.

FAKTA/Bästa och sämsta länen för nystartade turistföretag
Topp 5
Jämtland 143%
Gotland 83%
Västerbotten 30%
Halland 27%
Kalmar 22%

Botten 5
Gävleborg -43%
Jönköping -40%
Blekinge -31%
Östergötland -27%
Västmanland -26%
(Sörmland -18%)

Läs hela rapporten på RTS hemsida

Dela den här nyheten med dina vänner
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin