Restaurang

Det går bra för svenska små och medelstora företag. Sju av tio företag vill växa men många har svårt att hitta personal med rätt kompetens. Det visar Tillväxtverkets undersökning Företagens villkor och verklighet 2017.

Tillväxtviljan starkast inom hotell och restaurang

De företag som har starkast framtidstro och vill växa mest finns inom hotell och restaurang. Även företagen inom handeln samt inom information och kommunikation har en hög tillväxtvilja. Lägst är tillväxtviljan hos vård- och omsorgsföretagen. Här har tillväxtviljan sjunkit markant, med hela 16 procentenheter sedan förra undersökningen från 2014.

Ju större företagen är ju större är tillväxtviljan. De allra minsta företagen vill helst växa utan att anställa. De län där företagen har den högsta tillväxtviljan är Gävleborg, Jönköping, Västerbotten och Södermanland. Lägst är tillväxtviljan i Dalarnas län.

Läs hela rapporten här: https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/publikationer/publikationer-2017/2017-09-27-foretagens-villkor-och-verklighet-2017.html 

Källa: Tillväxtverket

Dela den här nyheten med dina vänner