ClickClick-415

Förlängd stödinsats för Sörmlands besöksnäring

I juni 2020 initierade Region Sörmland en stödinsats med anledning av den pågående coronapandemin. Nu har man beslutat att förlänga stödinsatsen, eftersom krisen inte är över. Detta innebär ett fortsatt stöd för den lokala besöksnäringen. Region Sörmland fortsätter stötta den lokala besöksnäringen. Detta bland annat genom rådgivning, bevakning av statliga stödinsatser och en företagsjour. Krisen är inte över, flera av de stödinsatser som beslutades av regeringen har förlängts och nya har kommit till. Stua håller samman arbetet, som genomförs i dialog med exempelvis Almi och Fris.

Du kan läsa mer om stödinsatsen här.

Dela den här nyheten med dina vänner