Hållbar Besöksnäring II – Sörmland/Västmanland fortsätter att driva på utvecklingen

Förra veckan blev det klart att vi kan fortsätta att medverka i det nationella projektet Hållbar besöksnäring. Som en av tre utvalda partnerregioner har satsningen blivit en av våra viktigaste strategiska insatser därför att det mycket glädjande att vi kan fortsätta arbetet tillsammans med engagerade företag i regionen.

Projektet är initierat av Västsvenska Turistrådet tillsammans med Tillväxtverket. Målsättningen med projektet är att utveckla ett permanent kvalitets- och hållbarhetssystem för hela Sveriges besöksnäring. Projektet pågår under perioden 2010-2014 och sker i samarbete mellan Tillväxtverket, VisitSweden och andra nationella och regionala turistorganisationer.

Läs mer om satsningen på på vkl.se.

För mer information kontakta projektledare:
 Åsa Stanaway
Telefon: + 46 (0)21-39 79 50
E-post: asa.stanaway@vkl.se

Dela den här nyheten med dina vänner
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin