Hållbarhet samlar branschen 25 oktober

Den 25 oktober 2012 samlas branschföreträdare i Stockholm för att diskutera reseindustrins påverkan och ansvar.

Seminariet går under namnet Turism, resor och hållbar utveckling, och under en heldag på Polstjärnan ska man bland annat svara på frågan ”hur kan världens största industri bli mer ansvarstagande och långsiktigt hållbar?”.

Bakom det numera årliga initiativet står bland andra Jeppe Klockareson på Fair Travel och Lennart Ågren från Frans Schartaus Handelsinstitut, och förhoppningen är man ska skapa en deltagarbredd som representerar hela branschen och inte bara några få redan frälsta. I år är bland annat aktörer som Malmö Aviation, Air France KLM, Föreningen Svenskt Flyg, Swedavia, Västsvenska Turistrådet, Reseindustrins Barnfond, Ekoturismföreningen och Apollo med på tåget.

– Bakgrunden till idén med att engagera oss i en temadag för både befintliga och blivande branschmedarbetare är att vi har ett gemensamt ansvar att höja kunskapsnivån, säger hon. För några år sedan genomförde en grupp studerande vid en TRAC‐utbildning ett arbete på temat hållbar turism. Gruppens upplevelse var att när de ställde frågor till personalen i det operativa resesäljarledet så hade de dålig kunskap eller bristande intresse. Det blev väldigt tydligt att kunskapsnivån i dessa frågor har betydelse, säger Lena Flodin, utbildningsledare, på Frans Schartau.

Charterjätten Apollo har länge jobbat med socialt ansvar, och för bolagets CR-koordinator Pernilla Enkler är det självklart att medverka.

– Det anordnas idag ett flertal seminarier som rör CSR-frågor och företagsansvar, men det finns nästan inga som är nischade direkt mot turism- och reseindustrin. Det behövs en ökad kunskap och en generell medvetenhet om ansvarsfullt resande på alla nivåer inom branschen. Ett seminarium som kan inspirera, ge nya idéer och förhoppningsvis verka som en språngbräda låter som något man bara inte kan missa.

Vilka förhoppningar finns det från er sida?
– Att fler seminarier av den här typen anordnas i framtiden. Kunskapsbanken inom industrin behöver fräschas till och byggas upp. Förhoppningen är att väcka ett större intresse hos konsumenten, som till syvende och sist är den som väljer hur man ska resa i framtiden.

Källa: Travel Report

Dela den här nyheten med dina vänner
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin