plan

Seminariet handlar om trender och omvärldsfaktorer som påverkar besöksnäringen. Turismindustrin står inför viktiga utmaningar och möjligheter framöver. Automation, ökande innovationstakt, delningsekonomi och hållbarhetskrav.

Hur kommer omvärldsförändringarna påverka turismens olika aktörer, t.ex. destinationer, transportörer, hotell, researrangörer?

Både resandet och konkurrensen ökar globalt, vad betyder dessa möjligheter och hot för Sverige som destination? Och hur kommer svenskarna att resa i världen?

Viktiga huvudströmningar som påverkar upplevelseindustrin just nu, handlar om digitalisering av upplevelser, augmented reality och virtual reality. Den senaste utvecklingen och de löften som ges av de många företag som jobbar med allt från spelutveckling till helhetsupplevelser i den digitala världen av olika slag lockar åtminstone vänner av teknikens möjligheter.

phoneåsa

Tid & plats: Best Western Hotel Rogge, Strängnäs 9.00-12.30, mingel från 8.00. Deltagande är kostnadsfritt. Enklare förtäring ingår. Utebliven närvaro utan avanmälan innebär en kostnad på 500 kr + moms. Avanmälan görs senast den 17 oktober.

Anmäl dig till stua@stua.se senast den 14 oktober. Meddela vid anmälan om du vill stanna för lunch, bekostas av respektive deltagare.

På eftermiddagen har du möjlighet att på samma plats delta i seminariet ”Regelförenklingar ger starkare tillväxt” i regi av Visita Mellersta och Tillväxt och Tillsyn. Mötet syftar till att stärka den goda dialogen mellan politiker och företagare inom besöksnäringen för att tillsammans kunna skapa en mer attraktiv stad. Kontakt: kommunikationsansvarig Clara Nilsson, Visita Mellersta på c.nilsson@visita.se eller på 08-762 74 34.

Dela den här nyheten med dina vänner