Hotell

Insats för att stötta företagen i Sörmland

Stua gör, tillsammans med Region Sörmland och Nyföretagarcentrum, en gemensam insats för att stötta företagare med rådgivning.  

 

Många branscher, däribland besöksnäringen, kulturella och kreativa näringar, handel samt andratjänstenäringar har drabbats hårt av pandemin. Nu kan dessa och andra branscher kostnadsfritt få stöd och rådgivning via Stua och Nyföretagarcentrum i Eskilstuna.  

 

Från 1 juni och cirka 2,5 år framåt driver Region Sörmland, Stua och Nyföretagarcentrum i Eskilstuna en insats via medel från React, Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Sörmland.  

 

Stua erbjuder en företagslots och rådgivare för företag i besöksnäringen, kulturella och kreativa näringar, handel och andratjänstenäringar. Genom kostnadsfrirådgivning och stöd kan du få hjälp med bland annat: 

  • Att använda de ekonomiska stöd som finns att söka, för att bättre ta din verksamhet igenom den akuta krissituationen. 
  • Affärsrådgivning för att bland annat anpassa din affärsmodell, ställa om i verksamheten eller få stöd med personal- eller ekonomiska frågor. 
  • Information om och lotsning till aktuella stödåtgärder eller andra aktörer som erbjuder annan rådgivning, till exempel kring finansiering. 

 

 

Insatsen erbjuder:  

Dela den här nyheten med dina vänner