Låsta Bed and Breakfast är Sörmlands nominerade till Stora Turismpriset 2012

Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism har i år erbjudit turistorganisationerna i länen att nominera kandidater till Stora Turismpriset 2012. Sörmlands läns nominerade är Låsta Bed & Breakfast i Strängnäs.

Stiftelsens ordförande, landshövding Cecilia Schelin Seidegård: 
”Stiftelsen vill varmt gratulera alla som nominerats som kandidater till Stora Turismpriset 2012 och också tacka turistorganisationerna i länen för det arbete de lagt ner på att utse kandidater. En belöning om 10 000 kronor att använda för någon kunskapsfrämjande insats kommer också att tilldelas respektive läns kandidat. Stiftelsens styrelse kommer nu att med stort engagemang ta sig an den svåra uppgiften att utse den slutliga vinnaren. Vem det blir meddelas vid en prisceremoni under Svenska Turistgalan i slutet av oktober.” 

Sörmlands turismutveckling AB:s motivering till nomineringen:
Låsta Bed & Breakfast är en relativt ung verksamhet, som drivs av en ägare, som bytt bransch och har blivit en av svensk besöksnärings största ”fan”. Att företaget ska vara hållbart i alla aspekter har varit siktet från start. Ägaren utnyttjar på ett föredömligt sätt de förutsättningar verksamheten och omkringliggande företag och natur utgör – ”Ingenting är omöjligt”.  Genom att aktivt delta i ALLA nätverk, utbildningar och utvecklande sammanhang inom besöksnäringen har företaget direkt varit affärsmässigt och redan vid uppstart haft exportmognad som mål. Företaget har genom sitt professionella arbetssätt snabbt etablerat relationer med många utländska kontakter. Fokus har varit att kunna erbjuda utländska besökare äkta upplevelser året runt med ett personligt mottagande för varje ny gäst. Låsta Bed & Breakfast ÄR värdskap! 

Om Låsta Bed & Breakfast:
Christina Wetterberg som driver Låsta Rum & Frukost arbetade som personalchef i andra branscher i ca 21 år och hade en dröm i sitt ”tidigare yrkesliv”: Att en gång köpa en gård och öppna ett B&B/litet hotell. Hon tog steget från tryggheten 2008 och har sedan dess byggt upp verksamheten på ett professionellt sätt, med stort affärstänk och utvecklingsidéer. Hon har konstant nya idéer och tar eget ansvar för sin kompetensutveckling. Hon är driven och skapar nätverk och samarbeten med andra företagare i och utanför Sörmland, samt har stor lokal och regional förankring. Christina har sedan 2008 deltagit aktivt i alla aktiviteter och samarbeten som erbjuds på lokal och regional nivå. Hon har deltagit i utvecklingsprojekt som syftar till att utveckla verksamheten mot exportmognad och har genom sitt professionella arbetssätt sett möjligheter och snabbt etablerat kontakter med många utländska kontakter.

Stort grattis till Christina Wetterberg, Låsta Bed & Breakfast!

 Ola, Mickan, Pernilla och Åsa

Dela den här nyheten med dina vänner
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin