Månadsanalys för besöksnäringen september

Efter det svaga utfallet i juni sänktes helårsprognosen för gästnätter från två till en procents tillväxt. Utfallet för juli bekräftar en fortsatt svag utveckling av både svenska och utländska gästnätter vilka minskar med tre procent jämfört med samma period 2011. Sjötrafiken fortsätter att uppvisa en negativ utveckling och minskar med två procent jämfört med augusti 2011. Få senaste siffrorna och läs mer i turistnäringens månadsanalys med en analys av svenska turistföretag i fokus! Läs hela analysen

Månadsanalysen tas fram av Rese- och Turistnäringen i Sverige (RTS), inom ramen för TRIP Turistnäringens Utvecklingscenter. RTS är sedan 2010 projektägare för det nationella utvecklingscentret. Turistnäringens månadsanalys publiceras varje månad, med syfte att ge alla privata och offentliga beslutsfattare aktuell information och ett prognosverktyg som förutser, underlättar och berättigar planerade satsningar och investeringar i näringen. 

Dela den här nyheten med dina vänner
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin