1

MANIFEST​

Vi verkar gränslöst

Precis som besökare så ser vi inga gränser för platser. Stua finns och jobbar med platsutveckling i hela Sverige och vill skapa en ljus framtid genom turismen. Tillsammans med regioner, kommuner, aktörer i turismindustrin och besökare utvecklar vi gränslöst platser till att bli destinationer och bättre platser att bo på.
ClickClick-108-web

Gränslösa uppdrag alt 1

Exempel med en generell text här längst upp som rör alla uppdrag. Här har vi samlat några exempel på uppdrag vi genomfört, där vi verkat gränslöst. 

Några uppdrag

Nedan har vi samlat några relevanta uppdrag.

Besöksnäringen i översiktsplaneringen

Genom att lyfta fram besökarnas behov har Flens kommun, tillsammans med Stua, i sin nya översiktsplan lyckats skapa ett bättre resultat för hela kommunens framtida planering. För att få ett helhetsperspektiv skapade kommunen ett internt samarbete mellan bland annat plan-, turism- och näringslivskontoret. Att arbeta över gränser och blanda in olika kompetenser gav både ökad kraft och gedigen kunskap.

Samverkansarena besöksnäringen

Bakgrunden till uppdraget, som Stua projektledde, var att besöksnäringen behövde samla sig för en starkare gemensam struktur och mobilisera engagemang och resurser för att möta de offentliga insatserna, för att skapa mervärde för alla som företräder resa, bo, äta, göra och handla och resurser används på bästa sätt. Uppdraget resulterade i ett upplägg för en samverkansarena för besöksnäringen och lämnades över till Svensk Turism.

Inspirerande studieresor

Arrangemang av studieresor är något vi gjort länge och där både vi på Stua, företag och andra partners inspireras till gränslöst samarbete. Resorna har haft olika tematiska inriktningar och syftat till att ta in kunskap och omvärldsbevakning från olika delar av Sverige, Norden som övriga Europa. I flera projekt har Stua arrangerat tematiska resor, till exempel har vi genomfört en studieresa till Halland, med syfte att sörmländska aktörer skulle få ta del av hur man jobbat med utveckling av olika besöksmål, gårdsbutiker samt produktionsanläggningar i Halland.

Uttalanden från företag alt 1

Vad har deltagarna att säga om detta? Informationstext om det här. Detta alternativ har kortare citat i en slider.

Uttalanden från kunder och deltagare

Vad säger våra kunder, partners eller deltagande om hur Stua verkar gränslöst och vad det betyder för dom?
Flen kommun

"Samverkan med Stua har gett oss större möjligheter att sprida det goda arbete vi gör inom destinationsutveckling samt ökar attraktionskraften i såväl kommun som region."

Mikael Larsson

Näringslivschef, Flens Kommun

”Det här lilla, som gör så himla mycket och allt är så genomtänkt. Det inspirerar mig, allt från mat till inredning till trädgård.”​

Åsa Hagberg

Åsas smaker från landet

Åsas Smaker Från Landet

”Det här lilla, som gör så himla mycket och allt är så genomtänkt. Det inspirerar mig, allt från mat till inredning till trädgård.”

Åsa Hagberg

Åsas smaker från landet

Uttalanden från företag alt 3

Vad har deltagarna att säga om detta? Informationstext om det här. Detta alternativ har längre text med bild bredvid.

Lorem ipsum dolor sit amet dolor ipsum

”Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

Namn Namnsson

Befattning, arbetsplats

Foto: Gustav Gullstrand via Unsplash
Foto: Gustav Gullstrand via Unsplash

Lorem ipsum dolor sit amet dolor ipsum

”Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

Namn Namnsson

Befattning, arbetsplats

Lorem ipsum dolor sit amet dolor ipsum

”Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

Namn Namnsson

Befattning, arbetsplats

Foto: Gustav Gullstrand via Unsplash

Artiklar

Relaterade artiklar som ni väljer ut, likt uppdrag. Informationstext om det här.

Hej!

Vi vill gärna höra mer om era behov och utmaningar, det vore väldigt roligt att komma i kontakt. Hör av dig till oss på det vis som passar dig bäst!

Henrik Steberg
Ola Lindgren Nilsson
Åsa Malmqvist
Sara Lundgren
Monica Peña Calderon
Pernilla Nordström

Läs gärna vidare:

2

Vi skapar värde

3

Vi är långsiktiga

4

Vi får människor att växa

5

Vi får näringen att blomstra