4

MANIFEST​

Vi får människor att växa

Vi ska vara ledande inom platsutveckling genom att utveckla mer än bara platsen. På Stua är ingen dag den andra lik och vi vet att framtiden skiljer sig markant från idag. Genom att coacha och stötta människor i att utveckla det som dom kan bäst, växer dom både som människor och i sina verksamheter. Med tydlig processledning, kreativa mötesplatser, hållbar affärsutveckling och ett öppet sinne fortsätter vi därför att hjälpa företag, platser och människor att växa.
ClickClick-37-web (1)

Några uppdrag

Nedan har vi samlat några relevanta uppdrag.

Platsutveckling i projektet Unika Historiska Kalmar Län

Att arbeta med att hitta en hållbar metod för platsutveckling och affärsutveckling har Stua gjort och tillsammans med tio involverade kommuner i Kalmar Län. Genom att arbeta med alla delar i turismindustrin och att välja lämpliga platser för platsutveckling, att platsutveckla och att coacha och konkret stötta i utvecklingen kring platsen, skapades för konkreta handlingsplaner för att kommunerna ska fortsätta utvecklingen kring det specifika besöksmålet.

Utveckling för kulturella näringar

Projektet har arbetat med kulturella och kreativa näringar och slott och museer för att öka både kundkrets och lönsamhet genom kunddriven produktutveckling. Fokus i arbetet var att med verksamheternas egna produkter som utgångspunkt bidra till ett ännu bättre perspektiv på sin kund. Att arbeta med kultur som dragare eller arena, som var fokus för arbetet med slott och museer, utvecklade deltagarna sin verksamhet och la grunden för att utvecklas till en naturlig dragare för sin destination.

Rubrik för exempel nummer 3

”Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

Uttalanden från kunder och deltagare

Vad säger våra kunder, partners eller deltagande om hur Stua får människor att växa?

”Jag har blivit stärkt i det som jag utgår ifrån, varför jag över huvud taget vill skapa. Att kalla sig konstnär liksom, det är inte alltid så självklart, men om inte jag tror på det hur ska någon annan tro på det.”

Linda Engström

Ateljé Salt jord

”Så fort man anordnar någonting där man vill ta tillvara på kunskap och kompetens, men sammanföra det med andra, så tycker jag det är väldigt viktigt att hoppa på de processerna, just för att får draghjälp och stöd framför allt. Det är det som jag tycker är så värdefullt, när en extern part kan vara den som kliver in och hjälper till med nätverket. I och med att min tid, det finns inte utrymme för det.”

Susanna Harjula

Intendent Nynäs Slott, Nyköping

Nynäs Slott

”Stua har tagit ett stort ansvar för sina uppdrag inom Unika-projektet och har genomfört dem på ett professionellt sätt. I våra utvärderingar har de företag som genomgått utbildningar i Stuas regi varit mycket positiva till engagemang, kvalitet och genomförande.”

Fredrik Wiebert

Projektledare, Unika historiska, Kalmar län

Artiklar

Relaterade artiklar som ni väljer ut, likt uppdrag. Informationstext om det här.

Hej!

Vi vill gärna höra mer om era behov och utmaningar, det vore väldigt roligt att komma i kontakt. Hör av dig till oss på det vis som passar dig bäst!

Henrik Steberg
Ola Lindgren Nilsson
Åsa Malmqvist
Sara Lundgren
Monica Peña Calderon
Pernilla Nordström

Läs gärna vidare:

1

Vi verkar gränslöst

2

Vi skapar värde

3

Vi är långsiktiga

5

Vi får näringen att blomstra