2

Vi skapar värde

Vi skapar värden för en levande turismindustri för att gynna en bättre framtid för nästa generation. Platsutveckling bidrar till att göra världen till en bättre plats, både för dom som bor och verkar på en plats. Vi hjälper företag, kommuner och destinationer att stärka varumärken, skapar och driver marknadsföring och kommunicerar erbjuden och platser.
Foto: Gustav Gullstrand via Unsplash

Några uppdrag

Nedan har vi samlat några relevanta uppdrag.

Revidering av Strängnäs kommuns översiktsplan, med fokus att lyfta in destinationsutvecklingen i samhällsplaneringen

I uppdraget arbetade Stua som delprojektledare med revideringen av Strängnäs kommuns översiktsplan, för att bland annat skriva fram ett helt nytt avsnitt som fokuserar på destinationsutvecklingen i samhällsplaneringen. Ett viktigt uppdrag som skapar värde både för boende och besökare.

Digitalisering och rådgivning för snabb återhämtning i besöksnäringen

Under pandemin och krisen som uppstod, startade Stua ett projekt för att stötta turismindustrins branscher i sitt omställningsarbete. Stua hjälpte företag att snabbt hänga med i vad marknaden efterfrågade och hur de plötsligt förändrade kundbeteendena påverkade verksamheter och människor. Något som skapade värde och bidrog till snabbare återhämtning genom tio nya produkter och en ökad digital mognad.

Utveckling för kulturella näringar

Projektet har arbetat med kulturella och kreativa näringar och slott och museer för att öka både kundkrets och lönsamhet genom kunddriven produktutveckling. Fokus i arbetet var att med verksamheternas egna produkter som utgångspunkt bidra till ett ännu bättre perspektiv på sin kund. Att arbeta med kultur som dragare eller arena, som fokus var för arbetet med slott och museer fokuserade på att utveckla sin verksamhet och att lägga grunden för att utvecklas till en naturlig dragare för sin destination.

Uttalanden från kunder och deltagare

Vad säger våra kunder, partners eller deltagande om hur Stua skapar värde?
Strängnäs kommun

”Stua är en aktör med djup förståelse och kunskap om destinationsutveckling såväl som att leda komplexa processer inom området. I dagsläget är Stua behjälpliga med att integrera destinationsutvecklingen i vår översiktsplan, där vi utvecklar en ny integrering i översiktsplanen som inte tidigare gjorts.”

Eddie Lundgren
Översiktsplanerare, Strängnäs kommun

”Vi gick med i projektet för att vi hade ett behov att utveckla oss i vår digitala marknadsföring. Det bästa med projektet, det har varit all inspiration, som vi har fått och en massa nya idéer i hur vi kan jobba med social marknadsföring. Också att det har varit väldigt konkret i att vi har fått bra verktyg i att jobba med framför allt Instagram och Facebook”.

Sandra Svensson

Marinans Guesthouse, Nävekvarn

Guesthouse
Idéfarmen

"Vi jobbar ju mycket med kreativa processer och skapande, då finns det outtalade värden däri och det tycker jag att det här projektet har hjälpt oss att frigöra tankarna på ett bra sätt. Vårt engagemang och vår passion, det har ett värde som man faktiskt kan sätta ett pris på.”

Nina och Martin Wande
Idéfarmen

Artiklar

Relaterade artiklar som ni väljer ut, likt uppdrag. Informationstext om det här.

Hej!

Vi vill gärna höra mer om era behov och utmaningar, det vore väldigt roligt att komma i kontakt. Hör av dig till oss på det vis som passar dig bäst!

Henrik Steberg
Ola Lindgren Nilsson
Åsa Malmqvist
Sara Lundgren
Monica Peña Calderon
Pernilla Nordström

Läs gärna vidare:

1

Vi verkar gränslöst

3

Vi är långsiktiga

4

Vi får människor att växa

5

Vi får näringen att blomstra