Möte regionala turistchefer i Sthlm idag

Nätverket regional Turism (där STUA deltar) gav i våras Gunilla Mitchell, Vd på Västsvenska turistrådet som idag företräder Nätverket och dess medlemmar i bl.a. Svensk turism styrelse och i Visit Sweden, uppdraget att initiera ett möte för Nätverkets ledande tjänstemän att diskutera formerna för och hur påverkan sker för de regionala turistorganisationerna sett utifrån den nationella strategin och dess perspektiv. Nu genomförs detta första möte och där kommer bl a frågeställningarna som diskuteras att vara:

–          Att förvalta svensk turism ägarskap i VS

–          Att reflektera över Svensk Turism huvudmanaskap över en nationella strategin

Ola Nilsson, VD, STUA deltar i mötet idag och säger att: ”Detta är ett viktigt möte rätt i tiden. Frågor som är aktuella utifrån STUA:s perspektiv som utförare av den regionala strategin för besöksnäringen i Sörmland är att lyfta fram vikten av att få in mötesindustrin, kulturen och evenemang i den nationella strategin. Det behövs en revidering och en uppdatering. Sedan behöver vi lyfta fram fler viktiga tillgångar för besöksnäringens utveckling, t ex att det finns andra flygplatser än de som drivs av Swedavia som är viktiga för tillgängligheten och att storstadsnära destinationer är ett komplement för storstäderna utveckling också”.

Kontakta Ola för mer information: ola@stua.se, tel 0155-22 27 74

Dela den här nyheten med dina vänner
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin