Känga (2)

Visita, Svenska Ekoturismföreningen och Svensk Turism inleder ett samarbete för att utveckla en nationell strategi för svensk naturturism. Arbetet ska en delstrategi till besöksnäringens nationella strategi 2020 och knyter an till de ambitiösa målen om fördubblad omsättning och export.

Tillväxtverket bidrar med 500 000 kronor för framtagandet av strategin och det bildas en styrgrupp där förutom branschens parter även Tillväxtverket, VisitSweden och det regionala turismnätverket ingår.

Det finns ett ökat intresse för det småskaliga och unika i Sverige. Sverige har goda förutsättningar att bli vassa och konkurrenskraftiga inom natur-, kultur- och matupplevelser och har allt att vinna på att skapa en strategi kring dessa värdeskapande verksamheter, säger Eva Östling

Se http://www.visita.se/omvisita/press/nyheter/strategi-for-naturturism/

Dela den här nyheten med dina vänner