4P1C8294

STUA leder den gemensamma destinationsutvecklingen i Sörmland med målet att utveckla Sörmland till ett av Sveriges mest attraktiva besöksmål för internationella besökare.

STUAs verksamhetsområden och organisation från januari 2017 ser ut enligt nedan:

Ansvarig Destinationsutveckling med fokus på internationalisering & digitalisering: Pernilla Nordström

Ansvarig Marknadsutveckling med fokus på internationalisering & digitalisering: Åsa Malmqvist

VD och ansvarig för omvärldsbevakning: Ola Lindgren Nilsson

Under perioden januari-april kommer STUA att stärka organisationen med Bengt Jansson. Bengt kommer på deltid att arbeta med olika aktiviteter kopplade till destinationsutveckling och företagsnära insatser. Bengt arbetar åt STUA parallellt med sitt uppdrag som projektledare i Stolt mat i Sörmland.

I mars 2017 förstärker STUA sin organisation. Med tillträde den 6 mars påbörjar Henrik Steberg sin introduktion på STUA, som genomförs på deltid under våren. Henrik är 27 år, kommer från Katrineholm och har en bakgrund från både besöksnäringen och som glasmästare. Han studerar just nu sista terminen på det tre-åriga turismprogrammet, Karlstad Universitet. Henrik kommer att arbeta som Verksamhetskoordinator Destinationsutveckling.

”Jag vill hälsa Henrik varmt välkommen till STUA, där vi nu tillsammans med besöksnäringens aktörer fortsätter att utveckla Sörmland till en exportmogen destination. Att stärka upp organisationen med ny kompetens är viktigt. Henrik kommer att ta del av destinationsutvecklingsprocessens arbete fram till nu under sin introduktion, och det är vår gemensamma förhoppning att öka insatserna på exempelvis hållbarhetsområdet framöver. Hållbarhetsarbetet är ett extra viktigt fokus, nu när UNWTO utropat 2017 till ”the year of sustainable tourism”. Jag ser fram emot att få arbeta med den nya organisationen som snart är på plats”.

Kontakta mig för mer information: Ola Lindgren Nilsson, VD STUA, Tel/mobil: +46 (0)155 22 27 74, ola@stua.se

Dela den här nyheten med dina vänner