Hotell

Positiv utveckling för både logiintäkter & övernattande besökare 2016

Tillväxtverket har släppt preliminär turismstatistik för 2016. Denna utgörs av inkvarteringsstatistik som redovisar gästnätter, kapacitet, beläggning samt gästernas hemländer för hotell, stugbyar, vandrarhem, kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter samt campingplatser i Sverige.

Nästan samtliga regioner fick fler besökare 2016, flest besökare kom till de tre storstadsregionerna Stockholm Västra Götaland och Skåne. Därefter hade Dalarna flest besökare.

I Sörmland ökade de totala övernattningarna med 9 procent och övernattningarna från utlandet ökade med 1,4 procent, i jämförelse med 2015. Den totala logiintäkten för samtliga belagda rum i Sörmland har ökat med 8,6 procent 2016 i jämförelse med 2015 och ligger nu på ca 370 000 (i 1000-tal) SEK.

Regionen som lockade till sig flest nya besökare 2016 var Gotland där övernattningarna ökade med 11 procent jämfört med året innan. I Gävleborg ökade övernattningarna med 8 procent, följt av Skåne och Västerbotten med 7 procents ökning, i jämförelse med 2015. Gävleborg var den region som förra året var mest framgångsrik på att locka nya utländska besökare med en ökning på 13 procent.

Totalt blev det 61,9 miljoner övernattningar i Sverige under 2016, en ökning med 1,8 miljoner eller 3 procent jämfört med året innan.

Läs mer på Tillväxtverkets hemsida

Dela den här nyheten med dina vänner