Projektledare för Hållbar besöksnäring sökes

Västsvenska Turistrådet har fått Tillväxtverkets uppdrag att leda projektet Hållbar Besöksnäring. Hållbar Besöksnäring utvecklar ett integrerat kvalitets- och hållbarhetssystem för hela Sveriges besöksnäring. Det omfattar initialt både boende och upplevelser. Utvecklingen av systemet bygger på kunskap och erfarenheter från de mest erfarna inom området såväl i Sverige som internationellt. Under år 2012 har de 100 första svenska företagen som medverkar i det nya systemet bedömts. Utvecklingen av systemet har pågått sedan 2009 och en nationell lansering är planerad till år 2015.

vastsv

Vi erbjuder
En mycket viktig och central roll för det mest prestigefulla projekt som drivs inom svensk besöksnäring just nu. Det är ett utmanande och komplext projekt som kommer att påverka och förändra hela besöksnäringen och skapa stora positiva effekter för branschen i Sverige.

Som projektledare är du ansvarig för att leda och driva projektet framåt inom ramen för projektmål och budget. Du har också det övergripande ansvaret för projektets kommunikationsplan och relationen till ett stort antal nationella och internationella intressenter. Du skall även driva utformningen av den framtida ”målorganisationen” till vilken projektet skall övergå och drivas vidare inom efter projektets avslut. Rollen är organisatoriskt placerad på Västsvenska Turistrådet och du rapporterar till dess VD och till projektets styrgrupp. Ditt ansvarsområde täcker hela Sverige och det finns projektmedarbetare på flera olika orter.

Läs mer om tjänsten

Dela den här nyheten med dina vänner
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin