Resa

Regeringen höjer anslaget till Visit Sweden

Idag kom besked om att regeringen permanentar anslaget till Visit Sweden till 105 miljoner kronor 2018, från dagens 90 miljoner. Framtida höjningar är aviserade.

 – Det är mycket positivt att regeringen fortsätter sina satsningar på att utveckla besöksnäringen och att marknadsföringen av Sverige utomlands blir allt viktigare. Konkurrensen mellan världens länder är hård, men när Sverige blir mer synligt i världen tjänar både besöksnäringens företag och statskassan på det, säger Ewa Lagerqvist, vd på Visit Sweden.

Visit Sweden kommer fortsätta anpassa marknadsföringen tillsammans med besöksnäringen för att positionera Sverige i en snabbt föränderlig omvärld.

Enligt regeringens besked idag kommer Visit Swedens permanenta anslag från staten att vara 105 miljoner kronor 2018. 2019 aviseras en höjning till 120 miljoner och 2020 till 135 miljoner kronor.

– Det positiva beskedet nådde oss idag. Nu kan vi utveckla marknadsföringen så att Sverige når större genomslag. Det finns en enorm kraft i den svenska besöksnäringen, och allt fler utländska turister är nyfikna på Sverige, fortsätter Ewa Lagerqvist.

Källa: http://www.mynewsdesk.com/se/visitsweden/pressreleases/regeringen-hoejer-anslaget-till-visit-sweden-2138115

Dela den här nyheten med dina vänner