Rekordhöga investeringar i svensk turistnäring

De totala investeringarna i svensk turistnäring uppgick till rekordhöga 8,3 miljarder kronor för 2011, en ökning med 23 procent i förhållande till 2010. Investeringar i hotellfastigheter och nya arenor har ökat mest och står sammantaget för 66 procent av de totala turisminvesteringarna. Investeringsnivån inom vintersportanläggningar samt nöjes- och temaparker har däremot minskat något. Det visar turistnäringens investerarindex som presenteras av Rese- och Turistnäringen i Sverige (RTS), inom ramen för TRIP Turistnäringens Utvecklingscenter.

– Vi befinner oss på toppen av en investeringspuckel där investeringarna har kulminerat 2011 med de nya arenor och hotell som har etablerats. Nu minskar däremot investeringstakten dramatiskt. De offentliga investeringarna bromsar in och vi kommer att se effekterna av rådande lågkonjunktur med färre planerade stora investeringar, menar Jan Lundin, VD, Rese- och Turistnäringen i Sverige.

Turistnäringens Investerarindex mäter investeringar inom sex kategorier; hotell, arenor, vintersportanläggningar, infrastruktur, nöjes- och temaparker och turismutveckling. De investeringsformer som mäts är statliga medel, offentlig bidragsfinansiering, samt bankfinansieringoch privat riskkapital.

Majoriteten av de totala investeringarna på 8,3 miljarder gick till hotellfastigheter som stod för 3,3 miljarder (2,5 miljarder 2010).Dessa är i huvudsak investeringar i framförallt Stockholm, Göteborg och Malmö. Åtta av de tio hotell som öppnade 2011 är lokaliserade i Stockholm. Investeringar av nya arenor har ökat mest procentuellt sätt med 82 procent (2,1 miljarder), i jämförelse med 2010 (1,2 miljarder).

– Arenor är en uppstickare i turismsammanhang där investeringarna har legat på rekordhöga nivåer under 2011 med exempelvis Friends Arena. Vi har även sett en kraftig ökning av nya hotell och kan äntligen notera att hotellinvesteringar sker även utanför storstadsområdena. Vad gäller vintersportanläggningar så har vi också här en större spridning av investeringar än tidigare utanför de fjällnära områdena, som exempelvis i Gävleborg, säger Jan Lundin, vd för Rese- och Turistnäringen i Sverige.

Knappt 900 miljoner (1 039 miljoner 2010) har investerats i vintersportanläggningar, varav majoriteten i Dalarna, Härjedalen och Jämtland, 355 miljoner (434 miljoner 2010) i nöjes- och temaparker, 514 miljoner (469 miljoner 2010) i turismutveckling och 1,1 miljarder (en marginell minskning) i infrastruktur.

De privata investeringarna uppgick till 79 procent och de offentliga till 21 procent av de totala investeringarna 2011.

Läs mer på TRIP

Dela den här nyheten med dina vänner
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin