ClickClick-302

Resultat av årets besöksnäringsbarometer 2020

Besöksnäringsbarometern är en årlig mätning av näringens förväntningar och genomfördes första gången 2020. Syftet är att lyfta besöksnäringens betydelse, behov och förväntningar kommande år. Undersökningen genomförs anonymt. Enkäten innehåller frågor om respondenternas verksamheter och deras förväntningar på kommande år. Stua presenterar här nedan ett axplock av resultaten.

Totalt svarade 66 företag i Sörmland på enkäten, och högst representation fanns från de som erbjuder logi och produkter inom se och göra/aktiviteter. Andra som svarade representerade bland av konferens, besöksmål utställning och handel, sevärdhet, uthyrning av lägenhet, museum, livsmedelproduktion.

62 % av de svarade har haft en negativ utveckling av sin omsättning Under Coronaåret 2020 ser man en tydlig negativ utveckling på omsättningen jämfört med 2019. Dock finns det en betydande andel som inte har påverkats eller rent av haft en positiv utveckling. En stor andel uppgav dock att de inte hade problem med likviditeten, vilket möjligen tolkas som att verksamheterna innan 2020 var välskötta och väl rustade inför den då ovetande framtiden.

Mer än 50 % av de som svarat anser att bokningsläget inför 2021 ser sämre ut jämfört med 2020, och att antalet bokningar från utländska besökare var betydligt lägre än normala år. Majoriteten av respondenterna anser att de har sämre utgångsläge inför 2021 på grund av färre bokningar. Besökarnas beteende kan även ha påverkats av pandemin och att man bokar med kortare varsel än tidigare. Besökarna efterfrågar en flexibilitet. 

Över 35 % anser att deras verksamhets framtid ser positiv eller mycket positiv ut. Trots mindre bra bokningsläge inför 2021 så anser en stor del av respondenterna att verksamhetens framtid ser positiv ut. Det kan tolkas på olika sätt men att man ändå ser med tillförsikt på framtiden att besökarna hittar tillbaka på lång sikt.

Dela den här nyheten med dina vänner