Ryska besökare konsumerar mest i Sverige

Tillväxtverkets första kartläggning av 16 enskilda länder visar att besökare från Ryssland är de som konsumerar mest i Sverige, nämligen 1 166 kronor per person och dag.

De ryska besökarna står för 373 000 besök, motsvarande 2,2 procent av samtliga utländska besök. Sammanlagt konsumerade de för cirka 1,4 miljarder kronor under sin Sverigevistelse 2011. Flest antal utländska besökare kom från våra nordiska grannländer och Tyskland.

Kineser gjorde drygt 68 000 besök i Sverige under 2011. Sammanlagt konsumerade kinesiska besökare för cirka 403 miljoner kronor under sin Sverigevistelse.

Under hösten har Tillväxtverket för första gången tagit fram uppgifter från den stora gränsundersökningen IBIS 2011 för de 15 största enskilda utlandsmarknaderna samt Kina. IBIS-undersökningen bygger på cirka 20 000 personliga intervjuer med utländska privat- och affärsresenärer när de lämnar Sverige.

Källa: TravelReport

Dela den här nyheten med dina vänner
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin