Digitalisering

Några datum att notera i höst för workshops/seminarier, det går att anmäla intresse redan nu till stua@stua.se, (begränsat antal platser)

  • 7 september (em): Workshop med Visit North – ny app/tjänst för att nå ut i globala upplevelsekanaler, ex Tripadvisor, Zoover m fl.
  • 18 september (em): Bättre hantering av tillstånd och tillsyn i Eskilstuna – Destination Eskilstuna, DeNef, STUA, Visita Mellersta och föreningen Tillväxt & Tillsyn bjuder in politiker, tjänstemän och bransch till ett dialogmöte där regeltillämpning och företagsklimat står i fokus. Anmälan till: maria@eskilstuna.nu
  • 21 september (heldag): Workshop ”Att sälja till internationella besökare” – Praktisk paketering, prissättning, val av produkt/-er, marknadsföring/kanaler och att skapa engagemang
  • 28 september (em): Destination Eskilstunas Besöksevolutionsdag 2017: Tema tillväxt genom paketering av landsbygdens tillgångar. Läs mer
  • 18 oktober (heldag): Digitalt värdskap – Att jobba med värdskapet i digitala kanaler
  • 9 november (em): Seminarium med tema ”Internationalisering och digitalisering”

Vi uppdaterar löpande på destinationsutveckling.com
Kontakta oss på stua@stua.se för mer info eller intresseanmälan!

Dela den här nyheten med dina vänner