Mässa & Event

Sörmland ökar i SCB:s Inkvarteringsstatistik ”sommar 2016”

I det regionala turismuppdraget för Sörmland arbetar STUA med målbilden 2023, vilken långsiktigt anger att aktörerna ska öka sin omsättning genom utveckling av besöksnäringen. En viktig del i detta arbete är att tillsammans med besöksnäringen verka för att utveckla en helårsdestination med fokus på upplevelser året runt.

Sommaren är fortfarande den största säsongen för besöksnäringen och perioden juni-augusti 2016 visar en ökning i antalet kommersiella gästnätter (hotell, vandrarhem, camping, privata stugor & lägenheter) i Sörmland. Det är preliminära siffror, som kan komma att ändras.

Den totala ökningen för sommarmånaderna juni-augusti 2016, i jämförelse mot 2015, ligger på 7,6%. De utländska gästnätterna har ökat med 9,5% i jämförelse med sommaren 2015.

Under juni-augusti har de tyska gästnätterna ökat med ca 38% mot sommaren 2015. Dock är inte uthyrning av privata stugor och lägenheter med i de preliminära siffrorna för respektive utlandsmarknad, heller inte för logiintäkter. Logiintäkterna visar en ökning mot 2015, med 5,2 %.

Hittills i år (januari-augusti) har gästnätterna i Sörmlands län ökat med 6,8 % jämfört med föregående år.

Besöksnäringen innefattar förutom företag inom logi även andra aktörer, verksamma i andra branscher såsom handel, restauranger, aktivitetsföretag m fl. Utveckling inom dessa branscher syns inte i inkvarteringsstatistiken från SCB, som endast påvisar antalet övernattningar i kommersiella boenden. I statistiken finns t ex inte de privata gästnätterna med (d v s de gästnätter som besökare spenderar hos vänner och bekanta). Samtidigt så bidrar den privata turismen med omsättning inom t ex handel, restaurang och aktiviteter.

Regionen har också en stor del dagbesökare från bl a Stockholm, som reser till Sörmland över dagen och spenderar pengar i regionen. Denna konsumtion syns heller inte i inkvarteringsstatistiken.

Inkvarteringsstatistiken för sommarsäsongen är inte ett mätetal som anknyter till mål och prioriteringar i det regionala turismuppdraget, men de påvisar ändå att utvecklingen går åt rätt håll.

Vi avvaktar att kommentera 2016 års utfall ytterligare, tills vi har helårsstatistik som påvisar utvecklingen i hela besöksnäringen. Denna förväntas komma i maj 2017.

För mer information: http://www.mynewsdesk.com/se/stua-utvecklar-besoeksnaeringen/pressreleases/soermland-oekar-i-scb-s-inkvarteringsstatistik-sommar-2016-1594460

 

Dela den här nyheten med dina vänner