STUA deltog i Business Forum Tyskland

Den 11 oktober deltog STUA tillsammans med Stockholm Skavsta Flygplats vid Business Forum Tyskland i Norrköping. Andra som ställde ut var bl a Lufthansa, Almi Finansiering och BMW.

Lena Josefsson från Stockholm Skavsta Flygplats

Tyska ambassaden inledde dagen och pratade mycket kring tysk ekonomi. Befolkningen i Tyskland står för en procent av världens befolkning, men åtta procent av världens export. I landet finns ca 50 000 utländska företag etablerade vara 1300 är svenska och de största är SEB, Vattenfall och H&M.

Pernilla Nordström presenterade STUA

Efter ambassaden fortsatte tysk-Svenska Handelskammaren och berättade mer om tysk affärskultur och kulturskillnader. Alla företag i Tyskland är med i en regional handelskammare, vilket underlättar om man vill göra affärer med tyska företag. Handelskammaren har bra förteckningar över företagen och kan hjälpa till med t ex etableringar och omvärldsanalys. Eftersom Tyskland är så pass ”stort” är det viktigt att inte tänka hela landet vid affärer, utan att tänka i delstater och regioner. Annars tar man sig lätt vatten över huvudet vid etablering på tyska marknaden. Se Tyskland som flera mindre geografisk områden. Förbered dig väl, gör studieresor, marknadsanalyser och granska din affärsidé med tyska ögon.

Ninni Löwgren från Tysk-Svenska Handelskammaren

Tyskland är Europas största marknad och världens tredje största ekonomi. De har ett starkt näringsliv med diversifierad struktur. De har en stor marknad och en stark inhemsk marknad. Det är därför viktigt att ens produkt sticker ut vid etablering. De har redan så stort utbud på ”hemmaplan”.

Underskatta inte olikheter i affärskulturen

Närheten mellan svenskar och tyskar kan vilseleda och man ska inte underskatta den kulturella skillnaden. Våra två länder har olika strukturer, olika storlek, stor skillnad i befolkning. Tysklands affärskultur skiljer sig markant från Sverige då tyskarna fortfarande har en hierarkisk struktur, gillar en rak beslutsprocess med direkt kommunikation samt inte blandar sin privata sfär med yrkessfären. Detta skiljer oss mycket åt.

Tysk-svenska handelskammaren berättade även en del kring att ställa ut på mässor. De har 180 mässor med 170 000 utställare per år i Tyskland, varav de flesta är internationella. Mässorna besöks av 10 miljoner besökare, varav 60 procent är internationella. Det är viktigt att man, innan man beslutar att ställa ut, tydligt definierar vilken målsättning, målgrupp projektering och budget man har.

En intressant dag om tyska marknaden och vad man bör tänka på vid etablering och samarbete med tyska affärskontakter.

Dela den här nyheten med dina vänner
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin