STUA

STUA:s vd Ola Lindgren Nilsson bygger upp ”Samverkansarenan för svensk besöksnäring”

Svensk Turism får uppdraget av Tillväxtverket att bygga en samverkansarena för besöksnäringen. Syftet är att bidra till näringens långsiktiga utveckling och målet är att ha samverkansarenan på plats redan i november 2020.

Svensk Turism startar nu, i samarbete med Tillväxtverket, arbetet med den nya arenan och har tillsatt Ola Lindgren Nilsson som projektledare.

Ola är styrelseledamot i Svensk Turism och idag vd för STUA (Sörmlands turismutveckling AB). Uppdraget som projektledare blir Olas huvuduppgift fram till november med placering hos Svensk Turism AB i Stockholm.

Läs Svensk Turism:s pressmeddelande

Du når Ola på 0155-222774, ola@stua.se


Om Samverkansarenan

Besöksnäringen får en egen samverkansarena. Regeringen har gett Tillväxtverket uppdraget att stödja och underlätta för besöksnäringen att samlas och samordna sig i syfte att bidra till näringens utveckling. Samverkansarenan ska företräda besöksnäringens intressen och näringens små och medelstora företag. Läs mer


MÅNADENS NYHETER

Förändringar på STUA

STUA fortsätter att växa och har under en tid planerat en omorganisation. I och med att STUA därtill har fått ett nytt, spännande uppdrag, där STUA:s vd Ola under en tidsbegränsad period, kommer att arbeta med uppdraget att bygga upp arbetet med Samverkansarenan, innebär det förändringar hos STUA.
Pernilla Nordström, kommer under samma period gå in i rollen som Operativ verksamhetsledare, vilket innebär att Pernilla tar över en del av det operativa ansvaret i bolaget, från Ola.


STUA i tre team

STUA kommer framöver att jobba i tre team med tre processledare för dessa. Organisationen vi presenterar syftar till att fortsatt optimera förutsättningarna till bästa resultat och effektiva leveranser av våra insatser och aktiviteter under året.

Destinationsutveckling Sörmland

Åsa Malmqvist 

Processledare – Destinationsutveckling Sörmland

0155-22 27 71 asa@stua.se

 

Henric Johansson

Regional destinationsutvecklare

0155-22 27 77 henric@stua.se

 

Monica Peña Calderon

Regional destinationsutvecklare

0155-22 27 75 monica@stua.se

 


Stolt Mat i Sörmland

Torbjörn Kock

Processledare

0155-22 27 76 torbjorn@stua.se

 

Jessika Sillanpää

Koordinator

0155-22 27 78 jessika@stua.se

 


Projekt & Utveckling

Pernilla Nordström 

Operativ verksamhetsledare & Projektsamordning

0155-22 27 73 pernilla@stua.se 

 

Sara Lundgren

Projektkoordinator

0155-22 27 79 sara@stua.se

 

Henrik Steberg 

Projektkoordinator

0155-22 27 72 henrik@stua.se

 


Nuläge Corona – Hjälp oss svara på några frågor

STUA kartlägger just nu Coronas påverkan på sörmländsk besöksnäring och vi ber dig som driver verksamhet inom besöksnäringen att svara på tre frågor. Vi återkommer med slutsatser av denna.

Svara här


Så hanterar STUA Corona
I och med spridningen av Covid-19/Coronaviruset behöver alla vidta försiktighetsåtgärder. STUA erbjuder, i så stor utsträckning som möjligt, deltagande digitalt både till möten, aktiviteter och seminarier, och fortsätter med detta även nu. STUA har valt att ställa in researrangemang som har legat planerade för våren, t ex studieresor, och hoppas kunna genomföra dem längre fram under året. Vi följer och utvärderar löpande utvecklingen och uppmanar alla som deltar i möten och aktiviteter att vara extra noggranna med handhygien och att inte delta i aktiviteter vid minsta tecken på symptom.


Vi är nu på plats på Gästabudsvägen 10, Nyköping, samt har fortsatt kontor i Munktell Science Park och kontorsplats i Strängnäs och Flens Kommun.

Vill du ha ett digitalt möte eller veta mer om projekt och övriga insatser: Tel 0155-22 27 70, mejl stua@stua.se

Dela den här nyheten med dina vänner