stua_logo

En överenskommelse om ett samarbete kring utveckling av verktyg för rekrytering och kvalitetssäkrad rekryteringsprocess har idag tecknats mellan Cheffle och STUA.

STUA verkar för att hitta nya verktyg, gärna digitala och innovativa, som bidrar till utveckling och tillväxt av besöksnäringen i regionen. Vidare ska olika insatser och aktiviteter genomföras för att främja en ökad matchning mellan utbudet av arbetskraft och efterfrågan hos arbetsgivare.

”Ska turismen i Sörmland lyckas med sin fördubbling måste vi arbeta brett och genom olika samarbeten. Aktörerna i besöksnäringen ska ges bästa möjliga förutsättningar för tillväxt. För STUA innebär detta samarbete att vi tar ett ännu tydligare grepp kring insatser för att främja och utveckla matchning mellan behov och efterfrågan”, säger Ola Lindgren Nilsson, VD STUA, i en kommentar.

Cheffle är den naturliga mötesplatsen för den svenska besöksnäringen. Genom att erbjuda en digital plattform för aktörerna att sköta och förenkla sitt rekryteringsarbete, ger verktyget tillgång till platsannonsering, förenkling av rekryteringsprocessen samt möjlighet att samla handlingar på ett ställe.

”Vi som jobbat i branschen vet hur viktigt kontaktnätet är – därför gör Cheffle det enkelt för dig att bygga och utöka ditt professionella nätverk. Samtidigt så vill vi bidra till att stödja utvecklingen i Sörmland – att växa genom att identifiera fler och nya medarbetare. Vi vill också tillsammans med aktörerna utveckla ett bredare verktyg som kan hjälpa företagen att strukturera sitt rekryteringsarbete, samtidigt som vi utvecklar arbetsgivares attraktivitet”, säger Emil Karlsson, VD Cheffle i en kommentar.

Samarbete ska framöver även inkludera utvecklingen av en modul för att hjälpa arbetsgivaren att öka sin attraktivitet genom att agera som en professionell arbetsgivare samt inkludera relevant forskning och studier från KTH (Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm). Cheffle coachas idag av KTH Innovation.

För mer information: 

Emil Karlsson, VD Cheffle Tel 070-957 02 03, E-post emil@cheffle.se

Ola Lindgren Nilsson, VD STUA Tel 0155-22 27 74, E-post ola@stua.se 

Dela den här nyheten med dina vänner