dreja

Stua satsar på kulturturism

Stuas projekt Kultur och turism för ökad attraktionskraft går nu in i sin nästa fas. Under våren 2021 kommer två pilottester genomföras: utveckling kreativa kulturella näringar och kultur som dragare. Den förstnämnda fokuserar på att genom föreläsningar och workshops med KKN-verksamheternas egna produkter som utgångspunkt bidra till ett ännu bättre perspektiv på sin kund. Projektet arbetar även för att förbättra möjligheten utöka sin kundkrets och sin lönsamhet genom kundriven produktutveckling. Den andra piloten, Kultur som dragare, riktar sig till slott och museum som nu eller framöver vill utveckla sin verksamhet och agera arena för andra inom besöksnäringen. Genom seminarium och workshops kommer grunden läggas för att utvecklas till en naturlig dragare för sin destination.

Efter våren kommer arbetet utvärderas, för att senare gå in i nästa fas där fokus är att sprida och etablera kunskapen.

Till hösten kommer nästa fas i projektet att startas upp, den så kalladekunskapshöjande fasen kommer innehålla bland annat seminarium för företag som villfördjupa sin inom de olika områden som identifierats som särskilt viktiga under piloterna.

Dela den här nyheten med dina vänner