IMG_4846

Stua satsar på mötesindustrin!

Nu i sommar startar Stua tillsammans med Västmanland turism ett nytt spännandeprojekt riktat mot mötesindustrin i Sörmlands och Västmanlands län. Projektets övergripande mål är att öka mötesindustrins konkurrenskraft och underlätta arbetet med att ställa om sina verksamheter och affärsmodeller, för att bättre klara av nya omvälvande svängningar. 

 

Projektet ska leda till att företag utökar sinamöjligheter att skapa gemensammaprodukter genom att koppla samman företag inom mötesindustrin med andra branscher för nya samarbeten, och på sikt ska projektet bidra till att mötesindustrin på destinationen har fördelar i det nya normala, och bidrar till en hållbar samhällsutveckling. 

 

Projektet finansieras med medel från Region Sörmland, Region Västmanland och React-EU inom europeiska regionala utvecklingsfonden. 

Riktad satsning ska stötta mötesindustrin till nya affärer

Dela den här nyheten med dina vänner