Digitalisering

STUA (Sörmlands turismutveckling AB) har tecknat avtal för Det regionala turismuppdraget 2019-2025

Regionförbundet Sörmland och STUA har idag, tecknat avtal för Det regionala turismuppdraget, med start oktober 2019.

Här undertecknar Ola Lindgren Nilsson, Cristine Dahlbom och Urban Wallin avtalet under överinseende av Magnus Nilsson.

STUA utför även det nuvarande regionala turismuppdraget som löper till september 2019. Genom att leda den gemensamma destinationsutvecklingen i Sörmland arbetar vi för att nå målet att utveckla Sörmland till ett av Sveriges mest attraktiva besöksmål för nationella och internationella besökare. Målet är satt till att dubbla omsättningen i besöksnäringen från 2013 till 2023. Ett mål som knyter an till det nationella målet om en fördubblad besöksnäring. STUA genomför uppdraget med utgångspunkt från Regionförbundet Sörmlands strategi för en hållbar besöksnäring 2013-2023.

Sörmland ska, enligt ”Sörmlands strategi för en hållbar besöksnäring 2013-2023”, etablera sig som Sveriges slottsdestination. Utvecklingsprocessen pågår sedan 2013 i samarbete mellan företag, kommuner och andra aktörer. Inriktningen på arbetet är produktutveckling, internationalisering, hållbart företagande samt, med start 2017, en kraftfull insats för att digitalisera processen och besöksnäringen. Sveriges slottsdestination är på gång och nu måste insatsen växlas upp. För att växla upp ska Det fortsatta regionala turismuppdraget fortsatt ta fasta på framtidsperspektivet 2030, nationella pågående processer och digitaliseringens möjligheter till snabbare resultat.

I Sörmland växer turismen och skapar tillväxt i besöksnäringen. Besöksnäringen omfattar de aktörer som säljer tjänster och produkter till besökare och består av en rad olika branscher inom områdena resa, äta, bo, göra och handla. Besöksnäringen är en av Sveriges snabbast växande näringar och sysselsätter hundratusentals personer i hela landet.

För eventuella frågor, kontakta vd Ola Lindgren Nilsson, tel 0155-22 27 74.

Dela den här nyheten med dina vänner