Kontoret Eskilstuna konferensen möte

Stua startar nytt projekt inom digitalisering och rådgivning

Stua har fått beviljat projektmedel från Tillväxtverket för att under ett år växla upp rådgivning till företag i besöksnäringen i Sörmland – Digitalisering och rådgivning för snabb återhämtning i besöksnäringen [länk]. Projektet, som är en del i arbetet med att lindra pandemins påverkan på besöksnäringen, kommer pågå fram till april 2022.Du kommer genom att delta i insatsen få hjälp och rådgivning kring ditt erbjudande, hur du kan ställa om mot andra målgrupper och kunder och hur du gör upplevelsen digitalt tillgänglig.  

 

Genom projektet kommer du erbjudas åtta individuella rådgivningar, men även workshops och nätverksträffar. Rådgivningen fokuseras kring att arbeta med produktutveckling och digitalisering utifrån ett hållbart perspektiv.  

Dela den här nyheten med dina vänner