ClickClick-103

Stua tar plats i nationellt nätverk för besöksnäring och turism

Vid en konstituerande stämma fredagen den 14e januari 2022 har 17 regionala turistorganisationer beslutat att formalisera sitt tidigare informella nätverk genom bildandet av den ideella föreningen Regionala Nätverket för Besöksnäring och Turism.

– ”Målsättningen med styrelsens kommande arbete under året är att samverkan ska lyfta besöksnäringen i hela landet, det avser vi uppnå med stor transparens och delaktighet”
säger Teres Gärdin, Ordförande för den nybildade föreningen.

Föreningens arbete och samverkan baseras på gemensamma sakfrågor och fungerar därmed som en aktiv plattform med syftet att vara en samlande kraft för gemensamma sakfrågor där de regionala destination manegementorganisationerna alternativt motsvarande strukturer hos den regionala utvecklingsansvariga eller organisationer med regionalt uppdrag inom besöksnäring och turism tillsammans bidrar till en positiv utveckling av Sveriges besöksnäring och turism.  Målet att uppnå en ökad transparens, erfarenhetsutbyte och kunskapsdelning mellan medlemmarna och föreningens intressenter.

Ola Lindgren Nilsson

”Genom att bilda och formalisera vårt tidigare samarbete finns nu bättre möjligheter att arbeta smartare, klokare och bättre tillsammans. Sverige och dess regioner ska fortsätta att utvecklas som resmål, vilket vi alla vill bidra till. Ett närmare samarbete kan också bidra till att de uppsatta målen i respektive regionala utvecklings- och besöksnäringsstrategier blir verklighet. Jag ser fram emot att få arbeta tillsammans med mina kollegor runt om i Sverige”, säger Ola Lindgren Nilsson, Vd, Stua.

Detta uppnås genom att föreningen är den självklara plattformen i relevanta nationella samverkanssammanhang och kan agera både strategiskt och operativt och som driver en tydlig kommunikation med föreningens intressenter.

Föreningen ska inte ersätta andra nuvarande organisationer med intresse i eller som representerar besöksnäringen i landet (exempelvis branschorganisationer eller motsvarande).

Föreningens medlemmar är regionala turistorganisationer.

Den konstituerande årsstämman har utsett följande styrelse:

Kontaktuppgifter för mer information

Teres Gärdin, Ordförande regionala nätverket för Besöksnäring och turism.

Teres.gardin@jht.se 0703091789

 

Ola Lindgren Nilsson ola@stua.se

Dela den här nyheten med dina vänner