Svenskarna äter oftare ute på restaurang

Traditionellt brukar krogbesöken minska när antalet varsel ökar och tiderna känns osäkra.  Det nya är att hushållen fortsätter att äta ute. Detta trots lågkonjunkturen och  ett ökat sparande. Under januari till och med oktober ökade restaurangbranschens omsättning i volym med 4,4 procent jämfört med samma period förra året. Enligt branschorganisationen Visita pekar därför allt mot att 2012 blir det hittills bästa året under 2000-talet.

Under årets andra kvartal ökade lönesummorna i restaurangbranschen med 8,8 procent. SCBs siffror för tredje kvartalet att trenden fortsätter (+8,4 procent). SCBs sammanställning över utbetalda lönesummor är en totalundersökning och därför den mest tillförlitliga mätmetoden för att kontrollera sysselsättningsutvecklingen i en liten bransch som hotell- och restaurangbranschen. Sysselsättningen har ökat starkt under 2012. Statistiken från tredje kvartalet bekräftar den sysselsättningsökning som siffrorna visar under årets två första kvartal. Trots lågkonjunktur fortsätter restaurangbranschen att nyanställa. Visitas bedömning är att den positiva utvecklingen är ett resultat av den sänkta momsen på restaurangtjänster. (visita.se)

Lyssna på inslaget i Ekot

Dela den här nyheten med dina vänner
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin