Sverigebloggandet om turism har ökat

Andelen av bloggandet som handlar om resande och turism i Sverige har ökat i de flesta länder. Det framgår i en undersökning från VisitSweden om Sverigebilden i bloggar och i sökningar på Google. Framför allt har en stor ökning skett i Norge, där bloggandet om Sverige som resmål har ökat kraftigt. Googlesökningar kopplade till Sverige domineras också av turismrelaterade ämnen i de flesta länderna. Via netnografiska studier får VisitSweden en tidig bild av de trender som gäller svensk turism. 

Det geografiska avståndet påverkar tydligt kännedomen om Sverige när det gäller turism. Närliggande marknader intresserar sig i högre utsträckning för dagsutflykter eller billig shopping, medan man framför allt i Tyskland och Nederländerna intresserar sig för friluftsliv och naturupplevelser. I USA och Kina är Sverige ett mer exklusivt turistmål och man har samtidigt en mer exotisk och onyanserad bild. Ofta besöks Sverige i samband med en större Europaresa. Ryska resenärer tycks ha Sverige och Finland som anhalter på samma resa.

Svensk mat har ökat i betydelse under det senaste året på de flesta marknaderna. Danska resenärer har blivit mer intresserade av skiddestinationer i Dalarna. Diskussionen i brittiska onlineforum visar vikten av bra flygförbindelser och där jämförs olika flygbolag och orter.

Den explosionsartade tillväxten av sociala medier har gjort en stor mängd användargenererad information tillgänglig på internet.

Internationell marknadsföring av ett land skiljer sig markant från traditionell produktmarknadsföring. En plats eller ett land är betydligt mer komplex, med många aktörer, invånare, beslutsfattare och händelser som påverkar platsens rykte och image. Konkurrensen med andra länder är knivskarp och det handlar om att nå genom bruset med budskapen. Sverige är fortfarande relativt okänt, men Sverigebilden är övervägande positiv.

VisitSweden har undersökt vad som skrivs i bloggar och vilka Sverigerelaterade sökningar som görs på Google i tolv länder. Danmark, Norge, Finland, Nederländerna, Ryssland, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien, Kina och USA. Undersökningen gjordes under 2011 och en jämförelse är gjord med en studie som gjordes 2010.

Källa: VisitSweden

Dela den här nyheten med dina vänner
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin