Sysselsättningen inom restaurangbranschen fortsätter öka

I tisdags kom ny sysselsättningsstatistik från SCB. Under årets tredje kvartal ökade lönesummorna med 8,4 procent i restaurangbranschen, jämfört med tredje kvartalet 2011. Motsvarande utveckling för näringslivet totalt var 3,7 procent. Omräknat till helårsarbeten motsvarar ökningen cirka 6000 fler helårsarbeten i restaurangbranschen.

Enligt Visita har sysselsättningen utan tvekan ökat starkt under 2012. Statistiken från tredje kvartalet bekräftar den sysselsättningsökning som de såg under årets två första kvartal.

SCBs sammanställning över utbetalda lönesummor är en totalundersökning och därför den mest tillförlitliga mätmetoden för att kontrollera sysselsättningsutvecklingen i en liten bransch som hotell- och restaurangbranschen. Under årets andra kvartal ökade lönesummorna i restaurangbranschen med 8,8 procent. SCBs siffror för tredje kvartalet visar nu alltså att trenden fortsätter (+8,4 procent). Med hänsyn tagen till den dåliga konjunkturen är siffrorna mycket bra, enligt Visita. Som på pekar att trots lågkonjunkturen  fortsätter restaurangbranschen att nyanställa. Visitas bedömning är att den positiva utvecklingen är ett resultat av den sänkta momsen på restaurangtjänster.

Samtidigt märks inte lågkonjunkturen på årets julbordsbokningar. I en ny enkät har 500 restauranger svarat på frågor om bokningsläget inför årets julbord. 50 procent av de tillfrågade hade ungefär samma bokningsläge i år som förra året. Men 30 procent uppgav att det var fler bokningar i år än under samma period 2011. Endast 20 procent uppgav att det var färre bokningar i år. När det gäller den förväntade omsättningen trodde 35 procent på en högre omsättning, 45 procent oförändrad och 20 procent trodde på en lägre omsättning.

Källa: Visita – svensk besöksnäring

Dela den här nyheten med dina vänner
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin