Hej! 👋 Vi på Stua har stor samlad kompetens och kunskap för att hjälpa dig utföra ditt projekt - och vi delar gärna med oss!

Våra tjänster

Här berättar vi mer om vad vi kan hjälpa dig med. Klicka på den platsmarkören som är mest intressant för just dig och läs mer.

Uppdragsgivare berättar

Stua är en aktör med djup förståelse och kunskap om destinationsutveckling såväl som att leda komplexa processer inom området. I dagsläget är Stua behjälpliga med att integrera destinationsutvecklingen i vår översiktsplan, där vi utvecklar en ny integrering i översiktsplanen som inte tidigare gjorts

Eddie Lundgren
Översiktsplanerare,
Strängnäs kommun

Samverkan med Stua ger oss större möjligheter att sprida det goda arbete vi gör inom destinationsutveckling samt ökar attraktionskraften i såväl kommun som region.

Mikael Larsson
Näringslivschef,
Flens Kommun

Culinary attraction är ett projekt som ingått i ett större sammanhang med målsättningen att utveckla näringslivet som arbeta med produkter inom mat, dryck och måltidsupplevelser. Stua har fått möjlighet att stötta företagen att utveckla sina verksamheter mot den internationella resenären och fler produkter finns nu på marknaden. Även om projektet är slutfört så fortsätter Stua att arbeta vidare med frågan och inspirerar företagen i regionen. -Det tycker vi är glädjande eftersom vi ser att projektet får effekt även efter att det är genomfört och avslutat.

Malena Bathurst
Näringsutvecklingsenheten,
Jordbruksverket

Vi har arbetat med Stua i många år. Något som kännetecknar Stuas arbete är att de alltid vill ligga i framkant med utvecklingsarbetet. Förändringar i besöksnäringen går i rasande fart, inte minst inom hållbarhet och digitalisering – och där är Stua en viktig drivkraft för Sörmland.

Magnus Nilsson
Strateg,
Region Sörmand

Andra vi skapat hållbara projekt med

🎈
Hur kan vi
hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig? 🎈

Destinationsutveckling

Destinationsutveckling

Tillsammans med regioner, kommuner och besöksnäringens aktörer utvecklar vi platser till att bli destinationer. Att skapa en destination handlar om att förstå besökare och de aktörer som verkar på platsen. Utifrån gedigen plats- och omvärldsanalys kan man sedan lyfta det unika med varje plats.

Affärs- och företagsutveckling
Försäljning
Medarbetare
Kommunikation
Styrning
Affärsidé
Affärsplan

Platsutveckling
Paketering
Besökare
Aktörer
Förutsättningar

Coachning
Målgrupps- och behovsanalys
Rådgivning
Utbildning
Digitalt mognadsindex

Hållbarhet
Jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering
Hållbarhetsindex
Interna och externa experter

Några av våra experter som arbetar med destinationsutveckling

Henrik Steberg
Henrik Steberg
Monica Peña Calderon
Monica Peña Calderon
Karolina Zander
Karolina Zander

Några uppdrag och nyheter inom destinationsutveckling

Marknadsutveckling

Marknadsutveckling

Med målet att öka antalet besökare, synlighet eller försäljning hjälper vi företag, kommuner och destinationer med deras marknadsutveckling. Vi stärker varumärken, skapar och driver marknadsföring och kommunicerar erbjuden och platser.

Marknadsföring
Influencersamarbeten
Content-skapande
Print
Representation på nationella och internationella plattformar
Sociala medier

Varumärkesbyggande
Omvärlds- och förutsättningsanalys
Målgruppsanpassning
Helhetsgrepp och utveckling
Digitalisering

Kommunikation
Paketerar
Förmedlar

Några av våra experter som arbetar med marknadsutveckling

Sara Lundgren
Sara Lundgren
Henric Johansson
Henric Johansson
Torbjörn Kock
Torbjörn Kock
Åsa Malmqvist
Åsa Malmqvist

Några uppdrag och nyheter inom marknadsutveckling

Trendspaning med Stua!

I fredags delade Stua med Sara Lundgren i spetsen med sig av lite spaningar till SVT Sörmland kring sommarens turism i Sörmland. Det Sara lyfte

Läs nyhet

Projekt- och processledning

Projekt- och processledning

På Stua finns det i organisationen framarbetade rutiner och mallar för projektuppstart, rapportering och avslut. Vi driver effektiva projekt och processer tack tydliga arbetsmetoder och erfarenhet.

Affärs- och företagsutveckling
Försäljning
Medarbetare
Kommunikation
Styrning
Affärsidé
Affärsplan

Projekt- och processledning
Rutiner för uppstart, genomförande och avslut
Styrning och ledning

Tjänstedesign
Förhållandet mellan tjänst och kund
Stärkt användarupplevelse
Förhållandet till det digitala

Styrdokument
Livsmedelsstrategi
Turistisk översiktsplan
Förstudier
Rapporter
Undersökningar

Några av våra experter som arbetar med projekt- och processledning

Sandra Wisén
Sandra Wisén
Klas Karin Larsson
Klas Karin Larsson
Malin Ahnelöv
Malin Ahnelöv
Ola Lindgren Nilsson
Ola Lindgren Nilsson
Pernilla Nordström
Pernilla Nordström

Några uppdrag och nyheter inom projekt- och processledning

Stua satsar på mötesindustrin!

Nu i sommar startar Stua tillsammans med Västmanland turism ett nytt spännandeprojekt riktat mot mötesindustrin i Sörmlands och Västmanlands län. Projektets övergripande mål är att

Läs nyhet

Stua satsar på nya affärer

Stuas arbete kommer från och med nu tydligare fördelas in i två delar; affärsutveckling och operativ utveckling. Affärsutvecklingsområdet kommer fokusera på att bredda Stuas portfölj

Läs nyhet

Vad roligt att du vill kontakta oss! 🎉

Vi vill gärna höra mer om era behov och utmaningar, det vore väldigt roligt att komma i kontakt. Hör av dig på det vis som passar dig bäst!

Stua i sociala medier:

Efter examen på turismprogrammet började Henrik jobba på STUA 2017.

Här arbetar han med destinationsutvecklingen i Sörmland, ofta tillsammans med besöksnäringsföretag och deras grymma produkter. Henrik tröttnar lätt på skrivbordet, så man hittar honom ofta farandes runt en del. Då gärna till kompisarna besöksnäringsföretagen, såklart.

När han inte umgås med familjen på fritiden eller passar på att spela Football Manager medan barnen sover så kittar han, med dold egenskap som glasmästare, gärna ett fönster då och då. Henrik beskriver sig själv som omtänksam, effektiv och fånig, och han har ett intresse för det lokala samt geografi. Målet är nämligen att inom en snar framtid kunna alla skrymslen och vrår i vårt härliga Sörmland.

Henrik Steberg

Ansvar: Destinationsutveckling Sörmland
Sakkunnig: Destinations- och produktutveckling