Natur

Ett samarbete mellan Naturturismföretagen, Lantbrukarnas Riksförbund, Sveriges Jordägareförbund och Visit Dalarna, har resulterat in handledningen, Turism på annans mark. Arbetet är finansierat av Jordbruksverket genom EUs jordbruksfond för landsbygdsutveckling samt av Tillväxtverket. Naturturismen i Sverige har under en lång tid varit på uppsving och blir allt viktigare i tider med social distansering.

Handledningen är framtagen för att förbättra samarbetet mellan markägare och turistföretag, vilket kan öka den lokala tillväxten och skapa hållbar turism. Gott samarbete kan leda till samverkan kring campingplatser med vindskydd och eldstäder, eller utveckling av hållbara leder till glädje för ortsbor, markägare och besöksnäring. Tillgång till faciliteter av olika slag och samarbeten kring transporter och anläggningsarbeten blir till ömsesidig vinst. I handledningen finns det checklistor och saker att tänka på för båda parter. Den går även igenom avtal och exempel på hur andra framgångsrikt har samverkat.

Hämta PDF här

Läs mer om projektet här

Natur

Dela den här nyheten med dina vänner