Turismutbildningarnas utveckling och slottsmöte

Igår deltog Ola och Maria i det tredje slottsmötet i destinationsutvecklingsprocessen. I denna grupp är Berit Christoffersson, Nyköping, Suzan Östman Bäckman, Vingåker och Harriet Nilsson, Katrineholm coacher. Dragarna i den gruppen är bland annat Julitagård, Nyköpingshus, Nynäs slott och Säfstaholm.

Åsa och Pernilla var på en heldagskonferens om turismutbildningar på Södertörns Högskola. Bl a diskuterades den kartläggning som Tillväxtverket tagit fram kring turismutbildningar i Sverige. Den visar bl a på att:

  • Det måste skapas förutsättningar för implementering av resultat från Hållbar Besöksnäring via det reguljära utbildningssystemet.
  • Alla turismutbildningar har minskat (på gymnasie, yrkeshögskola och högskola)
  • Nytt kvalitetssäkringssystem har gjort att KY har minskat.
  • På högskolan har utbildningarna ökat på magisternivå, men minskat på kandidatnivå.

En presentation av tre viktiga kvalitetssäkringssystem i Sverige gjordes:

  • Visita, som berättade om sin Hotellklassificering, Campingklassificering, turistbyråklassificering. 2003 körde dåvarande SHR igång med hotellsystemet, som är frivilligt system med årliga inspektioner. 2013 tar de över camping- och turistbyråklassificering.
  • Naturens Bästa berättade om sitt kvalitetssystem, som skapar hållbar utveckling, ökat nyföretagande, växande företag (inte alla), ökad samverkan, mycket bredare & bättre utbud
  • Hållbar besöksnäring, som är det nya kvalitets- och hållbarhetssystemet för hela besöksnäringen, som bygger på begreppet KUR – Kategorisering (Vad är du?), Utvärdering (Till vilken kvalitet?), Rådgivning (Vad kan förbättras?)

Skolverket berättade om GY2011 (den nya gymnasieskolan), där Skolverkets roll är att arbeta med: Kvalitetssäkring av det arbetsplatsförlagda lärandet, Stödja samverkan mellan huvudmän, arbetsplatser och branscher, ge exempel på gymnasiearbeten.

Ett lokalt programråd är ett krav för att få igenom ett program/utbildning.

Yrkeshögskolan berättade att många har dålig koll på att YH är en eftergymnasial utbildning som är kräddarsydd utifrån arbetslivets behov med raktisk inriktning och LIA, lärande i arbete. 

Högskoleverket berättade lite mer om sitt arbete. I Sverige studerar 350 000 studerar på högskola. Utbildningarna på högskolan ska bygga på anställningsbarhet och internationell mobilitet. Högskolorna är nationella, finns inte på regional nivå, till skillnad från Yrkeshögskolan.

Eftermiddagen ägnades även åt bra förebilder, där man lyckats bra att samordna utbildning och företagen i besöksnäringen. Exempel är:

  • Besöksnäringscollege Dalarna
  • Öppen skärgård
  • Swetour

Vad gör du i ditt företag för att rekrytera kompetent personal? Hur tar du hjälp av den kompetens som finns inom turismutbildningarna i regionen? 

Hör av dig till oss om du vill veta mer! Ring 0155-22 27 70.

Dela den här nyheten med dina vänner
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin