Turistnäringens månadsanalys augusti 2012

Turistnäringen backar kvartal två. Turistnäringens Tillväxtprognos för andra kvartalet 2012 visar att resandet och boendet till, från och inom Sverige bromsar in efter en period av stark tillväxt. För första gången sedan tredje kvartalet 2011 är utvecklingen negativ och stannar på minus två procent. Det är framför allt inrikesresandet och de svenska gästnätterna som minskar mest. Flyget är det enda transportslag som har en positiv utveckling, men med en kraftig inbromsning. För turistnäringen som helhet kvarstår dock helårsprognosen om en tillväxt på en procent för 2012.

Månadsanalysen tas fram av Rese- och Turistnäringen i Sverige (RTS), inom ramen för TRIP Turistnäringens Utvecklingscenter. RTS är sedan 2010 projektägare för det nationella utvecklingscentret. Läs analysen i sin helhet här
Dela den här nyheten med dina vänner
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin