Vi leder och driver

Bland de projekt som vi ansvarar för märks Visit Sörmland, Sveriges slottsdestination, Slottssafari och Stolt mat i sörmland.

Fler uppdrag

Utveckling av fritidshusturism

I samarbete med sörmländska kommuner och Region Sörmland genomförde Stua en kartläggning som innehåller ett samlat underlag som beskriver fritidshusturismen idag, i Sörmland och nationellt. Den undersökte även kommunernas potential till att bli utvecklade fritidshusdestinationer.

Visa uppdrag

Culinary Academy of Sweden

VisitSweden har arbetat med konceptet Academy på tematiska områden sedan 2002. Stua har tillsammans med Stockholm varit med och arrangerat Culinary Academy vid två tillfällen, 2011 och 2017.

Visa uppdrag

Ledare i en digital värld

Projektet “Ledarskap i besöksnäringen i den digital värld” är ett projekt som löper fram till november 2020, och ska stärka småföretag på landsbygden där digitalisering blir en mer integrerad del av företagens affärsstrategier och riskhantering.

Visa uppdrag

Culinary Attractions

Det övergripande syftet med projektet var att utveckla säljbara mat-, dryck-, och måltidsupplevelser till utländska besökare för att skapa en attraktiv storstadsnära landsbygd, öka antalet arbetstillfällen samt utveckla och skapa nya samarbetsformer.

Visa uppdrag