Besöksnäringen i översiktsplaneringen

Med ett tydligt besöksperspektiv i sin nya översiktsplan visar Flens kommun hur man på ett bra sätt kan skapa bättre förutsättningar för både medborgare, föreningar, företag och besökare.

Uppdragsdata

Uppdragsnamn

Besöksnäringen i översiktsplaneringen – Ett medel för stärkt lokal attraktionskraft

Uppdragsgivare

Flens kommun

Period

2017 – 2018

Projektledare

Ola Lindgren Nilsson

Kontaktuppgifter

0155-22 27 74
ola@stua.se

Externa länkar

Youtube

Besöksnäringen – hand i hand med samhällsplaneringen

Besöksnäringen har en stor betydelse för varje kommuns utveckling och bör därför gå hand i hand med samhällsplaneringen. En översiktsplan visar hur mark- och vattenområden samt den bebyggda miljön bör användas i framtiden. Kan man, i takt med en kraftigt ökad besöksnäring i kommunen, utveckla en översiktsplan med ett besöksperspektiv?
Ola Lindgren Nilsson

"Samverkan är nyckeln till framgång både lokalt och regionalt, ett ömsesidigt beroende. Det här är ett konkret exempel på hur vi tillsammans kan främja företagandet."

Ola Lindgren Nilsson, vd för STUA

Besöksnäringen på framtidskartan

Genom att lyfta fram besökarnas behov har Flens kommun i sin nya översiktsplan lyckats skapa ett bättre resultat för hela kommunens framtida planering.

För att få ett helhetsperspektiv skapade kommunen ett internt samarbete mellan bland annat plan-, turism- och näringslivskontoret. Att arbeta över gränser och blanda in olika kompetenser gav både ökad kraft och gedigen kunskap.
Genom enkäter, möten och utställningar har Flens kommun bjudit in medborgare, föreningar och näringsliv för att få en bredare kunskap. På så sätt har kommunen fått en god inblick och bra input som sedan använts i översiktsplanen.

Resultatet

Att inkludera ett genomgående besöksperspektiv i översiktsplanen skapades fler effekter än vad kommunen hade hoppats på. Bland annat uppnåddes en bredare samsyn på kommunens visioner för framtiden och ett närmare samarbete mellan kommunens olika delar och förvaltningar. Ett samarbete och arbetssätt som nu förs vidare till kommande medarbetare och även bredare ut i organisationen.

Kommunens nya arbetssätt har fått stor uppmärksamhet över hela landet och man delar gärna med sig av sina nyvunna kunskaper och insikter. Förhoppningen är att fler ska se värdet av ett tydligt besöksnäringsperspektiv och att det inte bara gynnar det lokala näringslivet och invånarna utan att det också kan stärka Sverige som en destination för internationella besökare.

"Det turistiska perspektivet i översiktsplanen gynnar både företagandet, turismen och invånarna."

Pernilla Hagström, projektledare på Flens kommun

Dela det här uppdraget med dina vänner

Fler uppdrag