Besöksnäringen i översiktsplaneringen

Besöksnäringen har en stor betydelse för kommunernas utveckling och går hand i hand med samhällsplaneringen.

Det är därför viktigt att lyfta fram frågor inom besöksnäringen så att de kan behandlas och bedömas tillsammans med andra intressen i översiktsplaneringen. Flen kommun genomförde ett projekt där Stua var anlitad för att bl a bidra med ett regionalt perspektiv och omvärldsbevakning kring besöksnäringen. Genom att kommunen integrerar besöksnäringen i översiktsplanen utreds allt från behov och förutsättningar till möjligheter och lokalisering av utvecklingsområden inom besöksnäringen. En turistisk översiktsplan underlättar och effektiviserar tillståndsprövningar för kommuner inom besöksnäringen

Dela det här uppdraget med dina vänner
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Fler uppdrag