Culinary Attractions

Det övergripande syftet med projektet var att utveckla säljbara mat-, dryck-, och måltidsupplevelser till utländska besökare för att skapa en attraktiv storstadsnära landsbygd, öka antalet arbetstillfällen samt utveckla och skapa nya samarbetsformer.

Uppdragsdata

Uppdragsnamn

Culinary Attractions

Uppdragsgivare

Jordbruksverket, Sörmlands sparbank och Stua

Period

2018 – 2019

Projektledare

Torbjörn Kock

Kontaktuppgifter

0155-22 27 76
torbjorn@stua.se

Externa länkar

Culinary attractions

I projektet arbetade Stua med företag i fem olika block: Kunskap, Paketering och prissättning, Kommunikation, Produkttest och Bokningsbarhet. Företagen fick kunskap, verktyg och rådgivning för att utveckla upplevelser mot internationella kunder, med intresse inom måltids- och dryckesupplevelser.

Dela det här uppdraget med dina vänner

Fler uppdrag