Data som strategisk resurs för besöksnäringens affärsutveckling

Stua genomförde under 2021 en förstudie för att analysera nuläget hos besöksnäringen i Östra Mellansverige, inom området förstapartsdata för att se vilka behovs om finns för att använda data bättre i sin verksamhets affärsutveckling.

Uppdragsdata

Uppdragsnamn

Förstudie ”Data som strategisk resurs för besöksnäringens affärsutveckling”

Uppdragsgivare

Region Sörmland och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden

Period

2021 – 2021

Projektledare

Malin Ahnelöv

Kontaktuppgifter

0155-15 02 41
malin@stua.se 

Nyttjar besöksnäringsföretag den data som finns tillgänglig?

Det finns idag en mängd data att tillgå för företag i turismindustrin. Hur använder de den idag och vilka utvecklingsinsatser har de behov av framåt? Outnyttjade möjligheter finns, då datan kan nyttjas för affärsstrategiska beslut och i affärsutveckling. När vi startade förstudien visste man inte tillräckligt om hur företag använder den data som finns tillgänglig för dem och det gav vi oss ut för att ta reda på.
Malin Ahnelöv

"Det var väldigt spännande att få göra en djupdykning via enkät och intervjuer med företag för att se hur de ser på datainsamling och nyttjandet av sin data. Många är duktiga på att samla data, men utvecklingsmöjligheter finns i hur man sen nyttjar den för att ta bättre, mer målgruppsanpassade beslut i utvecklandet av sin verksamhet."

Malin Ahnelöv

Genomförande

Stua genomförde under 2021 en förstudie för att analysera nuläget hos besöksnäringen i Östra Mellansverige, inom området förstapartsdata för att se vilka behovs om finns för att använda data bättre i sin verksamhets affärsutveckling.

Analysarbetet genomfördes tillsammans med företag i besöksnäringens alla branscher och besöksnäringsfunktionerna hos regionerna i Östra Mellansverige inom ramen för projektet ”Förstudie kring data som strategisk resurs för besöksnäringens affärsutveckling”. Förstudien består av en analys av nuläget hos företagen samt vilka insatser de ser behövs framåt för att använda förstapartsdata (nedan data) bättre för affärsstrategiska beslut och i sin affärsutveckling. 

Resultat

Förstudien visar att det är värdefullt för företagen i besöksnäringen att analysera och förädla data, för stärkt konkurrenskraft, lönsamhet, varumärke och produktutveckling. Analysen visar möjligheter för optimering av företagens digitala processer för hur de samlar in, hanterar och nyttjar data. Framåt behövs ett stöd som ger ökad kunskap och förståelse för hur ett mer datadrivet arbetssätt kan förenkla och utveckla verksamheterna.  

Läs rapporten här

61%

anger att de i dagsläget inte använder insamlad data som en resurs i marknadsföring

25%

nyttjar data för att skapa re-marketing annonser via t.ex. Facebook eller Google

23%

nyttjar data för att skapa och nå nya målgrupper

Finansierat av

Dela det här uppdraget med dina vänner

Fler uppdrag