Ökad digital tillgänglighet hos företag verksamma inom besöksnäringen i Uppsala

Stua genomför en större insats i Uppsala kommun för att höja den digitala tillgängligheten, genom indexering, kurstillfällen, coaching och fotografering.

Uppdragsdata

Uppdragsnamn

Ökad digital tillgänglighet hos företag verksamma inom besöksnäringen

Uppdragsgivare

Uppsala kommun / Destination Uppsala

Period

2021 – 2023

Projektledare

Henric Johansson

Externa länkar

Utgångspunkt för projektet är att digitaliseringsgraden hos företag inom besöksnäringen i Uppsala är låg. Under många år och från olika håll har olika satsningar lett till en ökad kunskap om och förståelse för vikten av digital närvaro i de olika kanalerna, men ännu saknas utbredd kunskap.

Stua har därför fått i uppgift att indexera företags digitala mognad, för att sen under flera tillfällen genomföra coaching med företagen. Dessa tillfällen kompletteras med kurstillfällen för att öka kunskapen. Företagen erbjuds även ett fotograferingstillfälle, av Stuas underleverantör http://astory.se/

   

Dela det här uppdraget med dina vänner

Fler uppdrag